Vykládání karet aneb chcete znát svou budoucnost? 3. díl

- Vykládání karet aneb chcete znát svou budoucnost? 3. díl
Rubrika:  Tajemná

Vykládání karet aneb chcete znát svou budoucnost? 3. díl

29.01.09, 00:00, autor: J.Harcová
Už víte jak se na výklad karet připravit a co která jednotlivá karta znamená. Dnes postoupíme o kousek dál ke složitější věci. K výkladu karetních spojení. Protože tady už pak začíná skutečná schopnost budoucnost předpovědět.

Čtenost -   Diskuze: (2
 

Řekněme si rovnou, že toto jsou opravdu jen ta nejzákladnější spojení pro úplný začátek. Protože ve skutečnosti nejrůznějších kombinací jsou tisíce a každá kartomantka vysleduje časem a po zkušenostech sama, co které spojení znamená. Po nějké praxi pochopíte, že je důležité se nechat vést intuicí. Je totiž u kartářů daleko důležitější  než jakákoliv pevná spojení. Tedy právě naopak od astrologů, kteří se postavením planet a jejich aspektů musí přesně řídit.

 

Pro začátek doporučuji nastudovat a pokud možno zpaměti se naučit význam jednotlivých karet. Až si v tom budete jisti, tak teprve přistoupit ke spojením. Počítejte s tím, že karta samostatná může mít jiný význam než když  je ve dvojici nebo ve trojici s kartami dalšími. Při čtení karet se pak nečtou významy jednotlivých karet, ale celých čtveřic a karetních spojení. Zkušení kartáři ze čtveřice mohou vyčíst celé děje. Pro začínající kartáře tedy alespoň základy:

 

 

 

Nejdůležitější spojení:

8 srdcová + Eso kárové: Milostný dopis, mail, smska

10 srdcová + Král křížový: Svatba

8 srdcová + 9 srdcová: Zasnoubení

8 srdcová + Král kárový: Zamilovaný přítel, láska přítele

Eso srdcové + 7 srdcová rovně: Nabídka k sňatku

Eso srdcové + 7 srdcová obráceně: Odklad sňatku, očekávaná nabídka odložena

Srdcová dáma + Srdcový Král + Srdcový kluk: velmi šťastné manželství nebo partnerství, v přítomnosti Pikového kluka se jedná naopak o velmi nešťastné manželství (partnerství)

Srdcová dáma + Srdcová 8: Velká upřímná láska

Srdcová dáma + Srdcová 10: radostná událost, veselá společnost, může to být i svatba

Srdcová dáma + Piková 7 obráceně: Překážky, nepříjemnosti, nedorozumnění

Srdcová dáma + Piková 7 obráceně + Křížová 7 rovně: Přerušení,  ukončení lásky či vztahu

Srdcová 8 +  Křížová 7 rovně: Brzké přerušení dosud šťastného milostného vztahu

Srdcová 8 + Křížová 7 rovně + Křížová dáma: Problémy v rodinném životě, které způsobí žena

Srdcová 8 + Pikový kluk + Křížový kluk: Odhalení podvodu, nevěry

Srdcová 10 + Kárová 10: Buďto bohatá svatba, výhodný sňatek či jiné velmi výhodné spojení

Srdcová 10 + srdcová 7 + Křížová 7 obráceně: Hádky a mrzutostni v domácnosi, nespokojenost s rodinou, manželským životem

Srdcová 10 + Křížová 8: Manželská či milenecká nevěra

Srdcová 10 + Piková 7: Odklad nebo úplné zrušení sňatku

OSK + Kárový král: Přátelství s mužem

OSK + Kárová dáma: Přátelství s ženou

Srdcová 9 + Kárová 9: Velký životní převrat, pokud nejsou kolem žádné špatné karty tak pozitivní

 

 

Kárová dáma + Kárový král: Dobré a pevné přátelství

Kárová 7 + Piková 7 (obě rovně): Narození nemanželského dítěte

Piková 7 + Křížová 7 (obě rovně): Totéž co předešlé spojení, tedy narození nemanželského dítěte

Kárová 7 rovně + Křížová 7 rovně: mimomanželský poměr, případně čistě sexuální poměr

Kárová 7 obráceně + Srdcová 8: Nestálost a nevěrnost milované osoby

Kárová 8 + Kárová 10: Velký zisk peněz

Kárová 8 + Kárová 9: Velmi dobré obchody, zisky, projekty

Kárová 8 + Křížový král: Příznivé ukončení soudního procesu

Kárová 10 + Křížová 10: Přestěhování se do větší dálky,  či pobyt v cizině

Kárová 10 + Srdcové eso rovně: Přestěhování obecně, nebo též výstavba domu

Kárová 10 + Piková 8: Vážné finanční težkosti, dluhy, krize

Kárová 10 + Pikový kluk: Varování před podvodníky, kteří chtějí vás obrat o majetek, peníze, či vás jen k podvodu zneužít

Kárová 10 + Piková 10: Velmi dobré finanční zajištění do budoucnosti

Kárová 10 + Pikové eso rovně: Velký úspěch v obchodě, v podnikání, obchodní rozmach

Kárová 10 + Pikové eso obráceně: Značné obchodní starosti, nevydařené podnikání, špatný záměr, nepoctiví obchodní partneři či spolupracovníci

Kárový kluk + Kárová 10: Štěstí v loterii, sázení, sportce

Kárová dáma + Křížová 8: žárlivost přitelkyně, nebo vy budete žárlit na přítelkyni

Kárová dáma + Pikový kluk: Falešná a závistivá přítelkyně

 

 

 

Piková 7 rovně + Pikové eso rovně: Příznivé zakončení probíhající záležitosti

Piková 7 obráceně + Pikové eso rovně: Přes překážky a nepříjemnosti skončí probíhající záležitost dobře

Piková 7 obráceně + Pikové Eso obráceně: Nepříjemnosti, překážky a problémy v probíhající záležitosti a nakonec to stejně nedopadne dobře.

Piková 7 rovně + Pikové Eso obráceně: I když to vypadá, že záležitost jde hladce a bez překážek, nakonec to nedopadne dobře

Piková 7 obráceně + Křížové eso: Těžké, život ohrožující choroby

Piková 7 obráceně + Křížové eso + Kárový kluk: Naděje na uzdravení z těžké, život ohrožující nemoci

Piková 7 obráceně + Křížové eso + Pikový kluk: Těžká nemoc, kde však na uzdravení není naděje

Piková 7 + Piková 8: Starosti, nepříjemnosti, problémy, nešťastné životní období, kdy se nic nedaří

Piková 8 + 10 křížová: Daleká cesta, často za moře (na jiný kontinent)

Piková 8 - Křížové eso obráceně: Pobyt v cizině

Piková 10 + Pikové eso rovně: Splněné přání, velký dar

Pikové eso rovně + Křížové eso rovně: Dědictví, možná i nečekané

Pikové eso obráceně + Křížové eso rovně: Nechtěné dědictví, dědictví, které přinese problémy

Pikové eso obráceně + Křížové eso obráceně: Ztráta dědictví, vydědění

Pikové eso obráceně + Piková dáma: intrikánská žena, nepřátelsky naladěná, před kterou se musíme mít hodně na pozoru

Pikové eso obráceně + Kárová 8: Finanční ztráty, drobné krádeže

Pikové eso obráceně + Kárová 9: Mějte se na pozoru před novým podnikáním, nebo novými projekty

Pikové eso obráceně + Kárová 10: Velké finanční ztráty, ztráta majetku následkem podvodu nebo nečestného jednání dalších osob

Pikové eso obráceně + Křížový král: Nepříliš významná leč nepříjemná soudní či úřední jednání

Pikové eso obrácene + Srdcová 10: Podvádění a zklamání v manželství

 

Křížový kluk + Křížový král: soudní jednání, spory, úřední problémy

Křížová 7 obráceně + Eso křížové rovně: sebevražda, myšlenky na ni

Křížová 7 rovně + Křížová 8 rovně: podezírání a nedůvěra

Křížová 7 rovně + Srdcová 9 obráceně: Nevěra milovaného člověka

Křížová 7 obráceně + Srdcová 9 rovně + Křížová 10: Varování před cestováním, hrozí nehody a neštěstí na cestách

Křížová 10 + Pikový kluk: Nehoda, úraz na cestě

Křížová 10 + Pikový kluk + Křížové eso: Smrt na cestě následkem úrazu, smrt při nehodě

Křížová 7 obráceně u OSK: Člověk je nemocen, nemusí to ještě ani tušit, ale nemoc už se rozbujela

Křížová 10 + Srdcové eso rovně: Důležitá návštěva

Křížová 10 + Srdcové eso obráceně: Návštěva z ciziny

Křížová 7 obráceně + Srdcové eso obráceně: Pobyt v nemocnici, sanatoriu, lázních

Křížová 7 obráceně + Křížová Král + Srdcové eso rovně: Lékař do domu

Křížová 7 obráceně + OSK + Křížové eso rovně: smrt osoby u které se spojení nachází

Král křížový + Křížové eso obráceně: Cizina, jednání s cizími úřady

Křížové eso obráceně + Srdcové eso obráceně + OSK: Pobyt v cizině, přestěhování se do ciziny

Křížové eso rovně + Piková dáma: Vdova, vdovství

Křížové eso rovně + Pikový král: Vdovec, vdovectví

Křižový král + Piková dáma: Rozvedená žena

Křížový král + Pikový král: Rozvedený muž

Křížové eso rovně + Křížová 10: Smutná cesta, pohřeb

Křížové eso rovně + Křížový kluk: Zlá zpráva, telegram či zpráva o úmrtí

 


Srdcová dáma + Piková 7 rovně + Křížový král + Kárová 8 (nebo Kárová 10): Jednání ohledně alimentů. Podle toho, jestli tam bude 8 kárová (malé peníze) nebo 10 kárová (velké peníze) se dá odhadnout jejich výše.

Tři stejné karty vedle sebe znamenají vždy změnu a to o to větší, čím je vyšší hodnota karet.

Tři kluci vedle sebe: velká společnost, velká akce, moho lidí

Tři dámy vedle sebe: Pomluvy, zlá krev

Tři králové vedle sebe: Velmi důležitá rada, porada

Čtyři kluci vedle sebe: Velká hádka, na kterou se nezapomíná, která mění životy a přerušuje přátelství

Čtyři dámy vedle sebe: Velká žárlivecká scéna, padají facky, rozbíjí se nádobí, končí vztahy v troskách

Čtyři králové vedle sebe: Velká a dramatická životní změna - úplně jiné a nové životní okolnosti.

 

 

 

 


*/Kde není uváděna poloha karet (rovně nebo obráceně) na poloze karty nezáleží,  má vždy stejný význam

 **/Na pořadí karet ve spojeních většinou nezáleží

***/OSK - osobní karta

 

 

 

 

Přečtěte si také:

Přečtěte si také:

Vykládání karet aneb chcete znát svou budoucnost? 1.díl

Vykládání karet aneb chcete znát svou budoucnost? 2. díl

Vykládání karet aneb chcete znát svou budoucnost? 3. díl

Vykládání karet aneb chcete znát svou budoucnost? 4. díl

Vykládání karet aneb chcete znát svou budoucnost? 5. díl

 

 


 


Naše kartářka a věštkyně bude na Vaše dotazy odpovídat průběžne i na facebooku. Pokud tedy chcete mít šanci na zodpovězení svých dotazů, pak se staňte fanouškem a klaďte dotazy. Hodně štěstí!

 
 
 • Libuše 28.05.09, 09:13

  Rozbalit 1. karetní spojení

 • Libuše

  Co znamená ve výkladu spojeni čtyř králů ?

 • Plavovláska 06.03.10, 15:06

  Rozbalit 2. Čtyři králové

 • Plavovláska

  Spojení "Čtyři králové", při editaci z článku vypadlo. Omlouváme se, chyba byla napravena.

 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
2946706

RSS:
Toplist