Rituály

- Rituály
Rubrika:  Tajemná

Rituály

28.08.09, 00:00, autor: Kurumi
1. část rozpravy o rituálech

Čtenost -   Diskuze: (0
 

Rituály

Rituály obvykle evokují představy temných plášťů, svící a nesmyslného mumlání, na zdech a podlaze nakreslené symboly, kterým nikdo nerozumí, a zakrvácené nože. To je do jisté míry pravda, ale tento článek nepojednává o fanatických sektách, takže na toto nyní zapomeňte.



Pojem rituál pochází ze slova ritus, které lze chápat jako soubor náboženských zvyklostí. Těmito zvyklostmi míním svatby, pohřební rituály etc. Z tohoto vyplývá, že původní smysl rituálů byl čistě náboženský, což však neznamená, že se týká pouze víry. Součástí pohřbů, byla jistá pomoc duši najít cestu, velice časté byly a u přírodních národů dodnes jsou: rituály, které při porodu chrání čerstvě narozené dítě pře démony, co by se chtěli zmocnit jeho těla. Vzývání bohů úrody a plodnosti lze chápat také jako přímá podpora úrody vnitřní silou.

 

 

 
Náboženské rituály

Nejčastější  podoba rituálů, se kterými se dnes setkáváme, jsou náboženské rituály křesťanů. Mše je v podstatě také rituál, světí se voda a provádí se další podobné úkony, na druhou stranu je při ní aktivní jen jeden člověk, takže ztrácí všechny výhody rituálu.



Podstatně zajímavější jsou rituály evropských pohanů, je jich celkem osm z toho čtyři hlavní. Jejich hlavním smyslem je kromě oslav, např. beltain – oslava plodnosti, stmelováni skupiny kněží a jakýsi kalendář. Jejich pravidelnost pomáhala udržovat přehled nad roční dobou neboť jsou vázány na rovnodennosti a slunovraty. Stmelování kněží je podstatné protože k provedení magického rituálu je nezbytná souhra všech zúčastněných. Náboženské rituály pohanů byly zcela účelové, jakási příprava pro rituály magické a udržování kalendáře pro prostý lid. Samozřejmě se, ale  při těchto rituálech provozovala určitá magie.

 

 

Magické rituály

Pravděpodobně prvním čistě magickým rituálem, byla příprava na lov. Lovci vedení šamanem prováděli obřady, které jim měly pomoci v úspěchu, nejčastěji se užívalo sympatetické magie (představa cíle je umocňovaná spodobněním, např. voodoo), lovci na sobě měli zvířecí kůže a hráli jakési divadlo o úspěšném lovu, šaman jim pomáhal měnit představu ve skutečnost.

 

 

 

Proč se magický rituál používá

Rituál spojuje ke společnému cíli víc lidí, víc lidí dokáže uvolnit víc energie a tudíž dokáže mnohem víc. Rituál se provádí v ochranném kruhu, tudíž jsou zúčastnění relativně v bezpečí a mohou plně využít excitovaný stav. Další výhodou je možnost přesnější představy, neboť se lidé vzájemně podporují až na úroveň davové psychózy. Pokud se tedy sejde několik sehraných lidí dosáhnou mnohem větších cílů než jednotlivě. Účel rituálu je dosáhnout obtížných věcí, pro jednotlivce nedosažitelných.




Techniky provedení magických rituálů se dozvíte příští týden.

 
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
2153486

RSS:
Toplist