Zábavný test: Česká přísloví vědecky

- Zábavný test: Česká přísloví vědecky
Rubrika:  Zlobivá

Zábavný test: Česká přísloví vědecky

13.04.23, 00:00, autor: Plavovláska
Umíte číst ve vědecké mluvě? Vyzkoušejte si to na vlastní kůži v našem malém zábavném testíku.

Čtenost -   Diskuze: (0
 

1. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie:
 a) S poctivostí nejdál dojdeš.
 b) Mrtví prd ví.
 c) Vrána k vráně sedá.
 d) Tichá voda břehy mele.
2. Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy) se blíží k nule:
 a) Vzduch - Boží duch.
 b) Jablko nepadá daleko od stromu.
 c) Malé ryby taky ryby.
 d) Láska i hory přenáší.
3. Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae:
 a) Vojna není kojná.
 b) Líná huba - holé neštěstí.
 c) Mnoho psů - zajícova smrt.
 d) Ryba i host třetí den smrdí.4. Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují:
 a) Vojna není kojná.
 b) Malé ryby taky ryby.
 c) Potmě je každá kočka černá.
 d) Dvakrát měř, jednou řež.5. Subjekt A, jenž vyvíjí usilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící:

 a) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
 b) Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
 c) Devatero řemesel - desátá bída.
 d) Díra - nedíra, furt se natírá.
6. Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem:

 a) Co tě nepálí, nehas.
 b) Komu se nelení, tomu se zelení.
 c) Dočkej času jako husa klasu.
 d) Láska hory přenáší.7. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými:
 a) Jednooký mezi slepými králem.
 b) Co je šeptem, to je s čertem.
 c) Pozdě bycha honit.
 d) Láska hory přenáší.
8. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego:
 a) Devatero řemesel - desátá bída.
 b) Sytý hladovému nevěří.
 c) Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.
 d) Malé ryby - taky ryby.
9. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících:

 a) Pod svícnem bývá tma.
 b) Není šprochu, aby nebylo pravdy trochu.
 c) Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.
 d) Chytrému napověz, hloupého kopni.
10. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci:
 a) Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.
 b) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
 c) Kdo lže, ten krade.
 d) Malé ryby - taky ryby.

 

 

 

Výsledky:

1.d, 2.b, 3.c, 4.d, 5.a, 6.b, 7.a, 8.c, 9.a, 10.d

 

 
Zdroj: jirpa.cz, sxc.hu 2010
 
Profil blogu
Profil sekce "Zlobivá"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:49

Přístupů:
1805114

RSS:
Toplist