Z mikulášských příběhů vstávají hrůzou vlasy na hlavě

- Z mikulášských příběhů vstávají hrůzou vlasy na hlavě
Rubrika:  Tajemná

Z mikulášských příběhů vstávají hrůzou vlasy na hlavě

04.12.23, 00:00, autor: Plavovláska
Mikulášská nadílka se někdy neobejde bez slz, které prolévají děti vyděšené čertem. Bylo by jich mnohem více, kdyby své historky začal vyprávět důstojný Mikuláš.

Čtenost -   Diskuze: (0
 

Právě legendy spojené s ním jsou hrůznější, než celé peklo dohromady!Historický Mikuláš se narodil na konci třetího století našeho letopočtu. Jeho otcem byl rybář a i když po něm měl Mikuláš zdědit jen nevelký majetek, stejně všechen rozdal chudým.
Odešel do Myrny v Turecku, kde se stal biskupem, posléze byl nevěřícími zajat a umučen k smrti.Tento poněkud jednoduchý příběh ovšem během let opepřily různé legendy. Podle jedné z nich dával Mikuláš peníze za okno rodičům, kterým měly být pro dluhy prodány jejich děti do otroctví.Jiná vypráví o třech dívkách, které měly být opět kvůli zadluženým rodičům prodány do nevěstince. Zachránily je peníze, které jim Mikuláš dal za okno. Tři plné měšce pokryly nejen rodinné dluhy, ale vystačily dívkám i na věno.Třetí příběh pak může konkurovat hollywoodským hororům.
Svatý Mikuláš jednou přenocoval v hostinci, jehož majitel zabil a do sudů naložil tři malé děti, aby z nich uvařil lahůdky pro hosty.
Mikuláš děti objevil a probudil k životu. Celý příběh končí idylicky: Děti mu s pláčem děkují a hospodský klečí a prosí za odpuštění, nebo prchá ze dveří.Není tedy divu, že svatý Mikuláš je patronem dětí, zajatců a hostinských, ale také pomocníkem v nouzi a ochráncem proti zlodějům.

 
Zdroj: Archív 2010
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
2803644

RSS:
Toplist