Velký pátek

- Velký pátek
Rubrika:  Kulturní

Velký pátek

29.03.24, 00:00, autor: Plavovláska
Lidové přívlastky Bolestný, Tichý pátek vyjadřuje bolest křesťanů nad ukřižováním Ježíše Krista.

Čtenost -   Diskuze: (0
 

Velkému pátku se přisuzovala velká a tajemná moc. Je celý opředem množstvím zákazů, příkazů a pověr. Samozřejmě, že to úzce souvisí právě s ukřižováním Ježíše Krista.

 

Ježíš Kristus byl zrazen jedním ze svých nejbližších, učedníkem Jidášem. Ten ho zradil římským vojákům a vzal za to pověstných 30 stříbrných. Přišel za ním do Gethsemanské zahrady a podle dohody označil pochopům Ježíše Krista tím, že jej políbil. Ježíše odvlekli vojáci a on během noci a pátečního dne obcházel postupně Kaifáše, Heroda a Pontského Piláta. Rozsudek smrti nad ním vynesl na nátlak židovských velekněží a zkorumpovaného davu až Pontský Pilát s tím, že věděl, že Ježíš nic neudělal a je nevinný. Nejdříve jej nechal zbičovat a nechal jej zmučeného a krvácejícího přivést, a se slovy: Ejhle, člověk! (Ecce Homo) doufal, že se lidé nad trpícím člověkem slitují. Ti ovšem dál volali po jeho popravě. Proto také volil výmluvné gesto:  nechal si přinést umývadlo a po vynesení rozsudku si nad ním umyl ruce s tím, že za Ježíšovu smrt nechce nést  odpovědnost. Dodnes používáme rčení, že si nad něčím myjeme ruce - znamená to, že se od daného problému distancujeme a odmítáme za něj odpovědnost. Pak byl Ježíš odveden na horu Golgatu, kde se v té době popravovalo ukřižováním a byl ukřižován. Zemřel ve tři hodiny odpoledne. Byl sňat z kříže a pohřben do skalního hrobu.

 

 

 

A zřejmě právě pro tuto skutečnost, tedy smrt Božího syna, je Velkému pátku přisuzována velká a čarovná  moc.

 Podle lidové víry je Velký pátek dnem nadpřirozených sil dobrých i zlých; čarodějnic a nepřejících. Proto je časem velké účinnosti obyčejů, věšteb a modliteb, dnem osudovým. Zvláště pro člověka toho dne narozeného. Zemřít na Velký pátek je ale dobré. Zvláštní moc Velkého pátku je často využívána k nejrůznějším, ne právě křesťanským, rituálům.

 

Na velký pátek se  prý odkrývají poklady a lidé mají velmi krátký časový úsek na jejich vynesení. Pokud nestihnou poklady z hlubin  vyzvednout, zem se zavře i s nimi.

 

Povahu Velkého pátku jako výlučného svátku určuje řád zákazů, z nichž některé jsou společné pro přípravu a svěcení více obřadních dní v roce. „Na Velký pátek nepohneš zemí, nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevypereš a nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar.“

 

Na Velký pátek stále platí, že se nesmí jíst maso teplokrevných živočichů, ale nejenom to. Ortodoxní křesťané v tento den drží přísný modlitební půst, kdy nepřijímají žádnou potravu po celý den. Za to se v tichosti modlí a rozjímají. Praví se, že modlitba či vroucí prosba v tento den s čistým srdcem pronesená, má mnohonásobně vyšší účinek než kterýkoliv jiný den.

 

Naprosto neodmyslitelnou záležitostí je tzv. Křížová cesta, kdy si věřící připomínají právě ukřižování a smrt Ježíše Krista tím, že se soustředí na jeho utrpení. Křížové cesty se chodí buďto přímo v kostele od obrazu k obrazu, ale jsou i krásné Křížové cesty v přírodě.

 


Čtrnáct zastavení Křížové cesty - Kalvárie

  I Pilát odsuzuje Ježíše Krista na smrt.
   II Ježíš bere kříž na ramena.
   III Ježíš padá pod křížem poprvé.
   IV Ježíš potkává svoji matku.
   V Šimon Cyrenský pomáhá Kristu nést kříž.
   VI Veronika podává Ježíšovi roušku
   VII Ježíš klesá pod křížem podruhé.
   VIII Zbožné ženy pláčí nad Ježíšem.
   IX Ježíš klesá pod křížem potřetí
   X Ježíš je zbaven šatů.
   XI. Ježíš je přibit na kříž.
   XII. Ježíš na kříži umírá.
   XIII. Ježíš je sňat a položen do klína Matky.
   XIV. Ježíš je uložen do hrobu.

 
Zdroj: Archiv 2009
 
Profil blogu
Profil sekce "Kulturní"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:57:58

Přístupů:
2007448

RSS:
Toplist