O bezplatné vymáhání výživného zažádalo skoro 3000 rodičů

- O bezplatné vymáhání výživného zažádalo skoro 3000 rodičů
Rubrika:  Rozhněvaná

O bezplatné vymáhání výživného zažádalo skoro 3000 rodičů

31.03.16, 08:05, autor: Valerie
Služba VašeVýživné.cz Asociace neúplných rodin, která pomáhá bezplatně vymáhat dlužné výživné, funguje teprve dva měsíce. Za tu dobu se na ní obrátily téměř tři tisícovky rodičů. Nejčastěji se jedná o ženy se dvěma a více dětmi, kterým partner dluží na výživném rok a více a odmítá s partnerkou komunikovat.

Čtenost -   Diskuze: (0
 

Pracovníci v rámci sociálně-ekonomické sondy při osobních zároveň zjišťovali, proč se matky nepustily do vymáhání výživného dříve. Podle předsedy Asociace neúplných rodin jsou výsledky průzkumu alarmující a zájem rodičů jasně ilustruje, jak moc potřebují s problémem pomoci. Služba VašeVýživné.cz ve své činnosti pokračuje a přijímá další požadavky.Projekt VašeVýživné.cz, který Asociace spustila v únoru, oslovilo již 2985 rodičů s celkovým dluhem na výživném přesahujícím 185 milionů korun. Průměrně se tedy jedná o dluh 62 000 korun na osobu, který je v prodlení kolem 13 měsíců. Na Asociaci se nejčastěji obracejí obyvatelé Prahy (18,1 %) a Středočeského kraje (14,6 %) následovaní Moravskoslezským (14 %) a Ústeckým krajem (12,8 %).Naprostou většinu tvoří ženy, muži jsou zastoupeni v 6 % případů. Častěji službu využili rodiče, kteří Pracovníci Asociace neúplných rodin zároveň zjišťovali u každého ze zájemců, proč se pouští do vymáhání dlužné částky teprve nyní. V 74 % případů rodiče uvedli, že se do vymáhání dosud nepustili z finančních důvodů, 79 % uvedlo, že limitem byl především strach z délky řízení a stres s ním spojený. 69 % pak zmínilo, že doposud nevěděli, jakým způsobem se přihlásit o své právo. Takřka pětina (19 % rodičů) uvedla, že ač je výše dlužné částky významně limitovala v hospodaření domácnosti, neuvědomili si, že mají možnost dluh partnera řešit.  V 15 % případů se na Asociaci obrátili partneři notorických neplatičů, u zhruba 7 % případů Asociace navrhla smírné řešení před vymáháním."Výsledky naší sondy považujeme za alarmující," uvádí předseda Asociace neúplných rodin Petr Sýkora. "Ukazuje se, že matky s vymáháním výživného průměrně vyčkávají déle než rok. Limitem nejsou jen předpokládané finanční zálohy na práci právníka či exekutora, ale také nízká informovanost o svých vlastních právech – a to i v krajích a sociálních poměrech, kde bychom očekávali informovanost výrazně vyšší. Za znepokojivou považuji i informaci, že takřka pětina maminek považovala skutečnost, že jejímu dítěti otec dluží finance, za neřešitelnou. Tím se opět prokazuje fakt, že dlužníci na výživném v naší zemi dlouhodobě vystupují z pozice silnějšího a že dluh na výživném se považuje v podstatě za normu."

 

Podle Sýkory je jediným možným řešením větší informovanost maminek a zavedení účinné a systematické pomoci s vymáháním výživného. V roce 2015 bylo zanedbání povinné výživy (neplacení výživného) druhým nejčastějším trestným činem v ČR. Podle statistik Policie České republiky bylo v roce 2015 zjištěno 12 089 případů. Zákon dlouhodobě nerespektuje skoro 40 % partnerů s povinností výživného, do vymáhání se zároveň vůbec nepustí 40 – 50 % matek a otců. Statistická data tedy nemusí zahrnovat skoro polovinu všech případů. Celkový evidovaný dluh na výživném se pohybuje kolem 13 miliard korun.

 
Zdroj: vasevyzivne.cz
 
Profil blogu
Profil sekce "Rozhněvaná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:38

Přístupů:
1481173

RSS:
Toplist