K + M + B

- K + M + B
Rubrika:  Kulturní

K + M + B

03.01.24, 00:00, autor: Plavovláska
Tři králové! Svátek, který zakončuje vánoční období. Mnoho lidí nechává vánoční výzdobu právě až do 6. ledna, tedy do svátku Tří králů, "aby ji králové viděli". Na mnoha místech pak chodí koledníci a s písní "My tři králové jdeme k vám ..." vinšují do nového roku. Když koledníkům dáte koledu, napíší vám nad dveře K + M + B. Co to ale znamená?

Čtenost -   Diskuze: (0
 

Většina lidí se domnívá, že značka K + M + B znamená počáteční jméná Tří králů - tedy Kašpar, Melichar a Baltazar. Ve skutečnosti tomu tak však není. To si jen lidová tvořivost zformovala ta tři písmena do srozumitelného a snadno zapamatelného významu.

 

Ve skutečnosti se jedná o zkratku tří písmen C + M + B (kde se písmeno C postupně přeměnilo na K) a jsou to počáteční písmena novoročního křesťanského požehnání,  latinského Christus Mansionem Benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku...


Co je požehnání

Požehnej tě Hospodin Bůh, abys viděl pokoj po všechny dny svého života. (Srv. Žl 128)

V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví. Přitom je člověku v podvědomí nějak jasné, že s požehnáním nelze manipulovat, že si ho nelze ani koupit, ani zasloužit... V nekřesťanských náboženstvích lidé věřili a věří, že požehnání mohou získat skrze nejrůznější magické rituály, amulety, maskoty, pověry atd. Mnohé z toho přežívá dodnes.

 

Kdo může žehnat


Žehnat - svolávat Boží pomoc - může každý pokřtěný člověk. Některá žehnání jsou v církvi vyhrazena svěceným služebníkům církve - kněžím.

 

Účinnost požehnání


Při žehnací modlitbě jsou věci a lidé, kteří je užívají svěřovány do Boží ochrany. Je vyprošována Boží pomoc při jejich užívání. Při požehnání člověk všechno dobré očekává od Boha, Pána světa. „Účinnost“ požehnání spočívá na přímluvné modlitbě a v důvěře člověka v Boha. Požehnáním svěřujeme věci do péče Boží s vírou, že on sám nás skrze ně povede k našemu trvalému dobru - spáse. A to i tehdy, kdyby to mělo být proti našemu momentálnímu chápání...

 
Zdroj: Pastorace.cz, Archív 2017
 
Profil blogu
Profil sekce "Kulturní"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:57:58

Přístupů:
1976427

RSS:
Toplist