Je konec vlažnosti, lenosti a duchovního lajdáctví!

- Je konec vlažnosti, lenosti a duchovního lajdáctví!
Vyšlo v blogu:  Zamyslenie nad životom....

Je konec vlažnosti, lenosti a duchovního lajdáctví!

02.02.23, 19:29, autor: smilan , Hodnocení: -
Síly vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakem Božího Světla, začínají vynucovat a vyžadovat zvýšený duchovní pohyb také na zemi. Nic už nebude takové, jaké bylo dříve. Již nyní je patrné, a viditelné bude stále více a více, jak se všechno, co není v souladu s Vůlí Stvořitele kolísá a hroutí.

Čtenost -   Diskuze: (0
 

Není žádné lidské moci, která by to zastavila, a která by tomu zabránila. Mějme oči otevřené a ve všem, co se kolem nás děje, budeme moci vytušit a poznat zásah ruky Boží. Zásah ruky Páně, která nutí k nastoupení nové cesty Světla vše, co v sobě ještě nese zdravý základ. Zároveň však bourá a drtí na prach vše, co je již od základu špatné, nesprávné a falešné.

 

Co se je schopno ohnout do směru, vytyčeného mocným prouděním Božího Ducha, to bude ohnuto. A co se ohnout a přizpůsobit již nedokáže, bude zlomeno, protože ve vesmíru a ve stvoření se na příkaz Páně daly do pohybu ohromné síly, vůči nimž jsou lidé zcela bezmocní.

 

Nastává nová doba a další setrvávání člověka ve stvoření bude podmíněno jeho ochotou k duchovnímu vzestupu a k nabytí plného duchovního sebeuvědomění. Čas nevědomého bytí definitivně skončil. Definitivně skončilo duchovně bezpřízorné potulování. Člověk již nebude moci dále existovat bez duchovního poznání a jeho rozvíjení. Toto se v dnešní době stává základním požadavkem Stvořitele, a proto jen takoví lidé mohou počítat s Jeho milostí. A bez milosti Páně přece nemůže přežít žádný člověk.

 

Aby lidé mohli naplnit tento požadavek Stvořitele, bylo ze Světla učiněno vše, co je zapotřebí. K tomu určeným Vyslancům Božím byla na zem v pravý čas přinesena Pravda v podobě Poselství Grálu. V něm je obsaženo duchovní poznání, potřebné k tomu, aby mohl každý otevřený člověk projít nadcházejícím očistným děním jako duchovně vědomý. Aby jasně věděl, jaký má být, jakým se má stát, o co má usilovat a kam má směřovat, aby svým správným duchovním snažením našel milost před zrakem Páně a mohl dále pokračovat ve svém bytí. Ať již na zemi, nebo mimo zemi, v jiných úrovních bytí.

 

Ze Světla bylo uděláno opravdu vše, aby každý člověk, který opravdu chce, našel oporu v Pravdě a prostřednictvím její znalosti se stal schopen uhájit své bytí. Aby se prostřednictvím ní stal duchovně vědomý a duchovně vědomě kráčející ke Světlu a ke Stvořiteli.

 

Kdo v dnešní vážné době říká, že existují tajemství mezi nebem a zemí, které žádný člověk nikdy nepozná, kdo říká, že nikdy nebudeme jistě vědět, co je po smrti, každý takový člověk tím jen vydává svědectví o své vlastní lenosti a duchovní lhostejnosti. Není to totiž vůbec pravda, protože každý, kdo opravdu vážně hledá a upřímně se snaží najít odpovědi na všechny základní otázky lidského bytí, každý takový vážně a upřímně hledající člověk musí narazit na Poselství Grálu a v něm na všechny zásadní odpovědi, které ho trápí.

 

V něm najde odpověď na to, co bude s námi po smrti. V něm najde odpověď na to, proč lidi stíhá v životě utrpení a jaký má smysl. V něm najde odpověď na to, kým ve skutečnosti jako lidé jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat. V něm najde odpověď na to, jak je skutečný a jediný smysl našeho života. V něm najdeme pravé poznání o Stvořiteli i o životě Ježíše Krista, zbaveno všech lidských omylů a pokřivení.

 

Stvořitel nemá žádných tajemství! Nemá nic, co by před svými tvory skrýval a zahaloval! Všechno má být každému jasné a srozumitelné. Stvořitel nechce nevědomost. Chce vědomé a plně znalé spolupracovníky na rozvíjení svého stvoření.

 

A proto v Poselství Grálu najdeme vše potřebné k tomu, abychom se takovými mohli stát. Abychom se mohli stát plně duchovně vědomými tak, jak je to již v dnešní době od nás všech Pánem vyžadováno. Abychom zcela vědomě a radostně vykročili jeho cestou. Cestou poznání a naplňování Vůle Stvořitele, vedoucí ke štěstí, harmonii, míru a radosti.

 

Nebo cesty lidí na zemi vedou jen k neštěstí, disharmonii, vraždění, neradosti a nesměřují k ničemu lepšímu, ale stále jen k horšímu a horšímu. Tomu je však již nyní konec, protože do dění na zemi zasahuje ruka Boží a začíná ho navigovat směrem ke Světlu.

 

Proto začíná být od všech lidí vyžadováno Světlo poznání duchovních zákonitostí bytí, aby se mohli do nich vědomě včlenit a vědomě kráčet v souladu s mocným prouděním Svatého Ducha Božího, který dá sílu a vysoce povznese všechny, upřímně se snažící o duchovní sebeuvědomění. Avšak žel, zároveň definitivně zlomí všechny, kteří duchovní rozměr bytí naprosto ignorují a pravé duchovní poznání je jim lhostejné.

 

Znalost všech těchto skutečností, znalost toho, co se bude v brzké době dít dává šanci každému, aby se vzpamatoval a zahájením vážné osobní snahy o poznání a naplňování Pánovy Vůle si uhájil právo na své další bytí a další existenci ve stvoření. Toto je dnes to nejdůležitější! Pokud si však někdo myslí že ne, že je to všechno jen hloupost, a že důležitější je něco úplně jiného, velmi brzy pozná, jak hrozně se mýlil.

 

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

 
 
Ohodnoťte článek
Hodnotit mohou pouze přihášení uživatelé.
Tento článek zatím nikdo nehodnotil | Průměrné hodnocení: (-)

Valentýnské opojení

Lidský cit jménem láska má svoje oficiální místo v kalendáři. Je jím 14. únor - svátek všech zamilovaných, známý také pod jménem svatý Valentýn. Ke společné romantické večeři se svým miláčkem můžete připravit míchané soft drinky. Určitě budete opilí velkou láskou, ale míchanými koktejly rozhodně ne!
autor
O autorovi
autor
autor
další články autora
Další články autora
další články autora
Profil blogu
Profil blogu "Zamyslenie nad životom...."
Profil blogu
Založen:
24.5.2009 13:42:54

Přístupů:
46788

RSS:
Toplist