Hromnice

- Hromnice
Rubrika:  Kulturní

Hromnice

31.01.24, 00:00, autor: Plavovláska
Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice (2.2.) o hodinu více. Tuto pranostiku zřejmě známe všichni. Co ale vlastně svátek Hromnice znamenaly a dodnes znamenají?

Čtenost -   Diskuze: (1
 

Pohanství

Svátek Hromnice původně souvisel se slovanským hlavním bohem hromu a blesku Perunem, který ohlašoval jeho příchod „po zimním spánku".

Od druhého novoluního po Kračunu  byl dle původního lunárně solárního staroslovanského kalendáře očekáván příchod boha Peruna. Perun jako představitel plodivé síly přichází na pomoc nedávno narozenému mladému bohu (patrně Jarovítovi nebo Svarožici), aby mu pomohl zvítězit nad temnými silami a svrhnout vládu zimy. Jeho příchod byl očekáván v podobě jarního zahřmění. Jarním bleskem, jako dotknutím kouzelného proutku, probouzela se božstva a příroda se otevírala novému životu. Před hromovým rachotem jarního Peruna prchají zlí duchové  a zalézají do svých skrýší.

U starých Slovanů byla tomuto prvnímu zahřmění věnována velká pozornost a lidé tento úkaz provázeli mnohými rituály. V Čechách při prvním jarním hřmění lidé klekali na zem a líbali ji. Ve světnicích přemísťovali židle a stoly, hýbali nádobami, na dvoře nadzvedávali vozy, mávali polním nářadím a před vraty zatínali do země sekery (sekera je atribut Peruna). To vše byly rituály na znamení toho, že je Perun svým hromem osvobozuje od zimního spánku. Lidé tak přicházeli Perunu na pomoc a vyháněli zlé duchy ze svých stavení. Tyto zvyklosti byly zaznamenány až do 19. století.

 

 

Křesťanství

S příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic v katolický svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve též Očišťování Panny Marie.

Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností.

Protože je tradičně tento svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic).

 

 

 

 

Svišť Phil věští na Hromnice počasí

Akce vychází z více než 125 let staré německé legendy: pokud svišť (nebo jiné zvíře, které upadá do zimního spánku) na Hromnice spatří svůj stín, zima potrvá ještě šest neděl. Tradiční předpovídání počasí u sviští nory na Goblerově vršku v Punxsutawney (horské městečko se 6 500 obyvateli asi 100 kilometrů od Pittsburghu v USA) pořádá místní sviští klub každoročně od roku 1887. Jednalo se původně o čistě recesistickou záležitost. Dnes se z toho vyvinula poměrně velká komerční akce, kdy se do Punxsutawney sjiždějí tisíce diváků ze všech zemí světa, aby na vlastní oči viděli sviště Phila a jeho předpověď.

 

 

Pranostiky:

 

# O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkuž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy.

# Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.

# Na Hromnice zima s létem potkala se.

# Na Hromnice vezmi dvě kabanice.

# Na Hromnice - skřivánek přes hranice.

# Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.

# Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet.

# Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.

# Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.

# Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.

# Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.

# Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.

# Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.

# Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve.

# Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!

# Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.

# Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len.

# Panenka Maria hromničná čistá - úroda jistá.

# Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jan tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.

# Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti.

# Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.

# Tmavé Hromnice - sedláka radost; jasno-li ale, sněží ještě dost.

# O Hromnicích zamračeno - sedlákovi spomoženo.

# Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima více.

# Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou.

# Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.

# Kdyby o Hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok.

# Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

# Na Hromnice - sněžnice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji.

# Melelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.

# Přejdou Hromnice - konec sanice.

# O Hromnicích déšť - na jaře sníh; o Hromnicích sníh - na jaře déšť.

# Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.

# Zelené Hromnice - bílé velikonoce.

# Na Hromnice husa po vodě - na Velikonoce po ledě.

# Na Hromnice kalužky - ukázka na jabka a hrušky.

# O Hromnicích teplo - medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu.

# Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.

# Na Hromnice kopalinky - uschovávejte obědinky.

# Na Hromnice o hodinu více.

# Na Hromnice půl krajíce a půl píce.

 

 

Archív 2013

 
Zdroj: Wikipedie, pranostiky.wz.cz
  • Františka 14.01.23, 06:19

    Rozbalit 1. Hromnice

  • Františka

    To jsem vůbec nevěděla. O hromnicích znám akorát na Hromnice o hodinu více a nic víc, tak jsem si alespoň doplnila informace. Už aby Hromnice byly. Už se blíží jaro, tak je všechno takový veselejší. Letošní zima mě nebaví vůbec, jak je počasí takový všelijaký. Kdyby alespoň mrzlo... Stejně musíme topit. Máme akumulační kamna na dřevo z https://www.flamen.cz/product-brands/norsk-kleber/ a stačí do nich pár krát přiložit a máme teplo v celém domě. Mají velkou výhřevnost.

 
Profil blogu
Profil sekce "Kulturní"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:57:58

Přístupů:
1978635

RSS:
Toplist