Flebedém, lymfedém nebo lipedém

- Flebedém, lymfedém nebo lipedém
Rubrika:  Zdravá

Flebedém, lymfedém nebo lipedém

15.10.20, 00:02, autor: Černovláska
Otok neboli edém je stav, při kterém se ve tkáni nebo v orgánu vyskytuje více tekutiny, než za normálních fyziologických okolností.

Čtenost -   Diskuze: (0
 

Obvykle bývá projevem určitého onemocnění. Pokud však přetrvává déle než několik měsíců, přestává být pouze příznakem a stává se chronickým problémem. Tento stav se často vyskytuje u dolních končetin. K nejčastějším chronickým otokům dolních končetin patří flebedém, lymfedém a lipedém. Jejich trvalost s sebou nese nepříjemnésubjektivní pocity, které mohou snižovat kvalitu života.Prvním typem chronických otoků dolních končetin je flebedém, který bývá způsoben zhoršením odtoku žilní krve - tzv. žilní nedostatečností. Obvykle se nejdříve objevuje ve spodní části končetiny a postupně se šíří směrem k tříslu. Negativně na něj působí zejména nadváha, dlouhé stání či sezení, delší cestování, vystavování se vysokým teplotám, upnuté oblečení nebo třeba vysoké podpatky.K jeho zmírnění naopak dochází při sprchování studenou vodou nebo zvednutí nohou. Můžete jim ulevit, pokud si je například v noci podložíte do výšky 10 až 15 centimetrů. Při jeho léčbě je účinná především kompresivní terapie, tj. nošení kompresivních punčoch, které zlepšují výkon svalově-žilní pumpy, podporují návrat krve k srdci, zvyšují rychlost proudění krve a zmenšuje tvorbu otoku. „Pro komplexní řešení problému jsou nutná také vhodně zvolená léčiva. V případě flebedému jsou nejúčinnější tzv. venofarmaka, která vám předepíše ošetřující lékař. Ty podporují žilní oběh, zmírňují žilní hypertenzi, zpevňují žilní stěnu, zlepšují průtok krve žilami a zasahují již na úplném počátku kaskády změn žilní stěn. Vedle konzervativní léčby je pochopitelně zvažován i přínos chirurgické intervence,“ vysvětluje chirurg, vedoucí lékař a zakladatel Centra preventivní medicíny a Prevence 2000 s.r.o. MUDr. René Vlasák.


Jak bojovat s flebedémem?

- Vyvarujte se zhoršujícím faktorům – dlouhé sezení či stání, působení nadměrného tepla, nošení upnutého oblečení či vysoké obuvi

- Udržujte optimální tělesnou hmotnost

- Pravidelně cvičte, abyste posílili žilně-svalovou pumpu

- Podkládejte nohy do zvýšené polohy

- Sprchujte nohy studenou vodou

- Noste kompresivní punčochy

- Vyhledejte pomoc lékaře, která vám předepíše účinné venofarmakum a zabezpečí

 

Druhou variantou chronických otoků je lymfedém, který je způsoben hromaděním lymfy v podkoží. Lymfa neboli míza je většinou bezbarvá tekutina, která vzniká z tkáňového moku. Vedle vody obsahuje řadu buněčných elementů především lymfocyty, dále zplodiny látkové výměny buněk, bílkoviny, tuky a další. Odvádějí ji lymfatické cévy, které se nacházejí téměř ve všech orgánech.Začínají v mezibuněčných prostorech, procházejí lymfatickými uzlinami a postupně se slévají a vytvářejí velké lymfatické cévy, které ústí do krevního oběhu. Pokud tyto cévy nemají dostatečnou transportní kapacitu, vzniká lymfatický otok – tzv. lymfedém. Ten může být dědičný, v takovém případě hovoříme o tzv. primárním lymfedému, který se objeví nejčastěji v dospívání, častěji u dívek než chlapců. Sekundární lymfedém vzniká blokací lymfatického řečiště úrazem, operací, ozařováním, zánětem či růstem nádoru. V obou případech dochází ke kumulaci lymfy. Tento typ otoku by měl být léčen ve specializovaných pracovištích tzv. lymfocentrech pomocí Komplexní dekongestivní terapie.Ta zahrnuje ruční a přístrojové lymfodrenáže, kompresivní terapii, lymfotaping a farmakoterapii pomocí venofarmak. „Jediné venofarmakum, které má prokázaný účinek nejen na žilní, ale také na lymfatický systém je Detralex,“ upozorňuje MUDr. Vlasák. V léčbě lymfedému jsou velmi důležitá i režimová opatření. Obdobně jako v případě flebedému se jedná o udržování tělesné hmotnosti, vyvarování se dlouhému stání či sezení, dostatek pohybu, vyhýbaní se vysokým teplotám a nošení vhodného oblečení a obuvi.


Jak bojovat s lymfedémem?

- Při podezření na lymfedém vyhledejte odbornou pomoc lékaře, který vám předepíše

- Postiženou končetinu nepřetěžujte

- Vyvarujte se zhoršujícím faktorům – dlouhé sezení či stání, působení nadměrného tepla,

nošení upnutého oblečení či vysoké obuvi

- Pravidelně cvičte, abyste rozproudili lymfatický systém

- Noste doporučené kompresivní pomůcky

- Udržujete optimální tělesnou hmotnost

 

Posledním ze zmíněných chronických otoků je lipedém. Jedná se o chronické, často výrazně bolestivé, onemocnění podkožní tukové tkáně způsobené nedostatečností lymfatického systému. Porucha toku lymfy vzniká především mechanickým útlakem lymfatických cév tukovou tkání. Vyskytuje se převážně u žen. Je charakterizován symetrickým zmnožením tukové tkáně v oblasti od pasu ke kotníkům.


V některých případech bývají postiženy i horní končetiny. Zhoršuje jej horko a statická zátěž v podobě dlouhého stání či sezení. Tuk tohoto druhu nelze redukovat běžným cvičením nebo dietou. Vhodným léčebným postupem je modifikovaná forma Komplexní dekongestivní terapie, kdy na prvním místě stojí úprava stravovacího režimu, dále pohyb, kompresivní léčba a ruční či přístrojová lymfodrenáž. Dále se provádí destrukce podkožní tukové tkáně a své uplatnění má i farmakoterapie. „Ve stádiu bolestivého prosáknutí je pro své působení na žilní i lymfatickou cévní soustavu lékem první volby Detralex", dodává Vlasák.

 

Jak bojovat s lipedémem?

- Vyhledejte pomoc lékaře kvůli správnému stanovení diagnózy

- Udržujte optimální tělesnou hmotnost

- Pravidelně se hýbejte, abyste aktivovali lymfatický systém

- Dodržujte kompresivní léčbu

- Docházejte na ruční i přístrojové lymfodrenáže

 
Zdroj: TZ Archív 2016
 
BMI kalkulačka
BMI kalkulačka
BMI kalkulačka
BMI kalkulačka
Vaše výška:
Vaše hmotnost:
Datum:
cm
kg

Profil blogu
Profil sekce "Zdravá"
Profil blogu
Založen:
11.9.2008 9:27:46

Přístupů:
1231761

RSS:
Toplist