Diabetes čili cukrovka

- Diabetes čili cukrovka
Rubrika:  Zdravá

Diabetes čili cukrovka

13.04.21, 00:00, autor: Černovláska
Na otázky odpovídá as. MUDr. Jan Brož, který pracuje jako diabetolog na 2. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je jeden z odborných garantů kampaně VZP Aktivní diabetik.

Čtenost -   Diskuze: (0
 

Co je diabetes?

Diabetes mellitus, nazývaný též zkráceně diabetes či cukrovka, je onemocnění, při kterém lidský organismus není schopen udržet koncentraci krevního cukru (glukózy) v krvi v normálních mezích. Výsledkem je vyšší koncentrace glukózy v krvi, tzv. hyperglykémie, Pokud tento stav trvá neléčen nebo léčen nedostatečně řadu let, může vést k poškození některých tkání.

 

Jak se diabetes léčí?

Rozlišujeme v zásadě dva typy diabetu. U diabetu 1. typu nevyprodukuje organismus žádný inzulín a pacient ho tělu musí pomocí léčby dodávat. Diabetes 2. typu, který je častější, způsobuje relativní nedostatek inzulínu. Pacient je léčen dietou a tabletovými léky. V případě, že to nestačí, může být v léčbě použit i inzulín. Tento typ diabetu souvisí především s životním stylem a v současné době je považován za civilizační chorobu. Podstatou léčby diabetu 2. typu je především změna životního stylu směrem k větší fyzické aktivitě a zlepšení dietních návyků, vedoucí postupně ke snížení hmotnosti. V léčbě diabetu též pomáhá celá řada léků, které snižují koncentraci glukózy v krvi.

 

Co diabetes způsobuje?

Vysoká hodnota glykémie má na tělo z dlouhodobého hlediska negativní vliv. Může dojít k tzv. diabetické retinopatii (očnímu poškození), jejíž podstatou je poškození drobných cév oční sítnice, v těžkých případech může nastat krvácení do sítnice a sklivce. Pokročilé změny mohou vést až k úplné slepotě. Další možnou komplikací může být diabetická polyneuropatie (neurologické poškození), při které dochází k poškození nervových vláken, zejména periferních nervů, což po delší době může vést ke ztrátě kožní citlivosti, poruše inervace vnitřních orgánů, ale i k velmi nepříjemným bolestivým projevům u končetin. Onemocnění diabetes má vliv i na vznik diabetické nefropatie (poškození ledvin), kdy dochází k postupnému zhoršování ledvinných funkcí, které mohou vyústit až v ledvinové selhání a nutnost doživotní pravidelné hemodialýzy (čistění krve pomocí přístrojů) či transplantaci ledvin. V neposlední řadě má diabetes vliv na poškození srdce a cév. Ischemická choroba neboli nedokrevnost je onemocnění způsobené aterosklerózou (lidově též kornatěním) cév. Aterosklerózou rozumíme ukládání tuku a vaziva ve stěně cév, způsobující postupné zužování jejich průsvitu. Jejím nejnebezpečnějším projevem je zúžení cév zásobujících srdeční sval, které může vést k infarktu myokardu. Postiženy ale mohou být i cévy zásobující mozek či cévy dolních končetin.

 

Existuje způsob jak předejít zmíněným komplikacím?

Přes celou řadu potíží, ke kterým diabetes může vést, není třeba při jeho diagnóze propadat panice. Je-li diabetes správně léčen, je riziko, že se zmíněné komplikace objeví, velmi malé. Je však třeba důsledně plnit pokyny lékaře a dietní sestry, začít s léčbou co nejrychleji, dodržovat správně zvolený každodenní režim a snažit se žít aktivně. Tipy na výběr vhodného pohybu nebo pomoc se zvolením správného jídelníčku pomůžou webové stránky kampaně Aktivní diabetik Všeobecné zdravotní pojišťovny.

 
Zdroj: www.aktivnidiabetik.cz 2012
 
BMI kalkulačka
BMI kalkulačka
BMI kalkulačka
BMI kalkulačka
Vaše výška:
Vaše hmotnost:
Datum:
cm
kg

Profil blogu
Profil sekce "Zdravá"
Profil blogu
Založen:
11.9.2008 9:27:46

Přístupů:
1079734

RSS:
Toplist