Co dělat, když se vám dlužník jen vysmívá a své dluhy nevrací

- Co dělat, když se vám dlužník jen vysmívá a své dluhy nevrací
Rubrika:  Rozhněvaná

Co dělat, když se vám dlužník jen vysmívá a své dluhy nevrací

10.05.11, 09:21, autor: Valerie
Krok za krokem k úspěšnému vymáhání pohledávek

Čtenost -   Diskuze: (0
 

Při vymáhání dluhu soudní  cestou vůbec nezáleží na tom, zda vám dluží soukromá osoba nebo firma, základní postup je pokaždé stejný.

    1. Shromáždíte veškeré potřebné písemné dokumenty, které s případem souvisí.

„Tento krok je jedním z nejdůležitějších, pro úspěšné vymáhání pohledávek. Musíte mít k dispozici co nejvíce dokumentů o tom, že jste dlužníkovi opravdu poskytli peníze, kolik to bylo a kdy je vám měl splatit. Nejlepší je mít vše podchyceno písemně, protože důkazní břemeno u soudu nesete právě vy, jako věřitel.“ Upozorňuje Kovář. Ideální je mít k dispozici smlouvu nebo směnku, jednoduše doklad o tom, že jste dlužníkovi peníze předali – výpis z účtu, příjmový doklad atp. Podnikatelé by si měli připravit smlouvu, podepsanou objednávku, vystavenou fakturu, případně u předaného zboží podepsaný dodací list.

 

 

 

   2. Rozhodnete se, zda podáte žalobu sám, nebo prostřednictvím právního zástupce.

Každý může podat žalobu k soudu sám, případně prostřednictvím právního zástupce. Jak je však uvedeno výše, každá žaloba musí splňovat určité formální náležitosti. Je tedy vhodné se předtím poradit s právníkem či advokátem, který má s vymáháním pohledávek zkušenosti. „Víme, že řada věřitelů se dostala kvůli svým dlužníkům do druhotné platební neschopnosti, nebo potřebují jen odborně poradit, jak dál postupovat při vymáhání své pohledávky. Z tohoto důvodu jsme v loňském roce zprovoznili poradenský portál www.poradnaveritele.cz, který poskytuje věřitelům odborné právní rady zdarma, čímž věřitelé minimalizují možnost udělat chybu při přípravě podkladů a zpracování materiálů pro soud.“ Konstatuje Kovář. 

   3. Podáte k soudu řádně vyplněný návrh na elektronický platební rozkaz či návrh na vydání platebního rozkazu

Podání návrhu na platební rozkaz elektronickou cestou je u nás čím dál tím oblíbenější. Za minulý rok bylo podáno touto cestou několik set tisíc žalob. V takovém případě je však nutné, aby věřitel měl k dispozici takzvaný elektronický podpis, bez kterého nemůže návrh na elektronický platební rozkaz podat, a zároveň zvládl přesně vyplnit příslušné formuláře. Výhodou tohoto způsobu podání jsou nižší soudní poplatky, které dosud činí pouhá 2% z žalované částky, minimálně však 300 Kč.

 

 

 

   4. Nezapomeňte obratem uhradit soudní poplatek v příslušné výši, a to přímo na účet soudu

„Občas se stává, že naši klienti – věřitelé - zapomenou uhradit soudní poplatek, který se platí přímo na účet soudu a pak se diví, že soud se jejich případem stále ještě nezabývá.“ Vyjmenovává další možné komplikace Kovář. Soudní poplatek dostane věřitel po vyhraném sporu zpět. Jaká je výše soudních poplatků v současnosti a jak by měly tyto částky v polovině roku 2011 stoupnout, si můžete přečíst zde: www.poradnaveritele.cz/nejvetsi-myty/vyse-soudnich-poplatku

 

 

 

   5. Čekáte na rozhodnutí soudu

Obvyklá doba od podání a uhrazení soudního poplatku k rozhodnutí soudu je na základě našich zkušeností přísně individuální. Záleží vždy na vytíženosti soudu, ke kterému jste návrh podali, běžně se lhůty pohybují cca od 3 do 7 měsíců. Tuto dobu nelze nijak urychlit, je nutné se obrnit trpělivostí a čekat.

 

 

 

   6. Po vydání rozhodnutí soudu běží lhůta na podání odporu

V případě, že dlužník podá odůvodněný odpor, soud platební rozkaz zruší a pak nařídí jednání, během kterého se celý spor bude řešit. Je-li dlužníkovi platební rozkaz doručen do vlastních rukou a on ve vymezené lhůtě odpor nepodá, pak platební rozkaz nabývá právní moci a dlužník musí dluh zaplatit. Neučiní-li tak, můžete v tuto chvíli svůj případ předat exekutorovi k vymáhání.

 

 

 

Doporučení  závěrem

Na internetu existuje spousta návodů a doporučení, podle kterých je nejlepším řešením prodej pohledávky. „Určitě bych nepodléhal panice a velmi pečlivě bych zvážil, zda pohledávku prodat či nikoliv. U podobných sdělení obvykle nenajdete už informaci týkající se částky, kterou za pohledávku obdržíte, bývá však pravidlem, že nabídnutá suma je pouhým zlomkem původního dluhu. Dále bych rád upozornil na různé agentury, které se zabývají vymáháním dluhů – obvykle se jedná o vymáhání mimosoudní cestou. Tyto společnosti obvykle ještě předtím, než zahájí svoji činnost, vyinkasují tučnou zálohu, a pak je již nic nenutí k tomu, aby splnily své závazky. V Poradně se tak setkáváme s případy, kdy věřitelé přijdou o peníze hned 2x, nejdříve je o ně připraví dlužník, a poté ještě podobná podvodná firma.“ Uzavírá Kovář.

 
Zdroj: poradnaveritele.cz
 
Profil blogu
Profil sekce "Rozhněvaná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:38

Přístupů:
1123932

RSS:
Toplist