Oadit dle: data, etenosti, hodnocení, komentáou

Popis mechanismu degenerace lidskosti v člověku

Datum: 12.08.19, 19:35  |  Vyšlo v blogu: Zamyslenie nad životom....  |   Autor: smilan
Naše nejvnitřnější podstata je duchovní a pochází z duchovní říše, která se nachází nad hmotnou částí univerza. Duchovní podstata vstupuje do hmotného světa za účelem vývoje. Za účelem osobnostního o duchovního zrání.
Diskuze: 0  | 

Člověk a Země! Účastníci nesmiřitelného zápasu dobra se zlem

Datum: 27.05.19, 19:42  |  Vyšlo v blogu: Zamyslenie nad životom....  |   Autor: smilan
Představme si velký obraz, daleko přesahující rozměr čistě pozemské reality. Představme si síly Světla, nacházející se ve výšinách a síly temnoty, nacházející se v hlubinách. Síly Světla jsou silami dobra, silami bílé, silami míru, silami života, silami harmonie, silami porozumění, silami spolupráce, silami čistoty a silami krásy.
Diskuze: 0  | 

Každý z nás je svrchovaným vládcem dvou říší

Datum: 18.06.19, 19:31  |  Vyšlo v blogu: Zamyslenie nad životom....  |   Autor: smilan
Aniž bychom si to vůbec uvědomovali, je každý z lidí neomezeným vládcem ve dvou obrovských říších. A to v říši svých vlastních, živých citových forem, a zároveň v říši svých vlastních myšlenkových forem.
Diskuze: 0  | 

Ekologické protesty a jejich farizejsky falešný podtón!

Datum: 14.10.19, 19:26  |  Vyšlo v blogu: Zamyslenie nad životom....  |   Autor: smilan
Svět, a zejména mladí lidé se začali intenzivně zajímat o ekologickou problematiku. Řešit tento problém je opravdu důležité, protože míra ničení přírody, vody, vzduchu i půdy na naší planetě je obrovská. A to až taková, že skutečně stojíme před ekologickým kolapsem, jehož signály jsou nepřehlédnutelné. Jsou jimi sucha, neúroda, ničivé povodně, přívalové deště, prudké oteplování, ozónová díra, tání ledovců, a tak dále, a tak dále.
Diskuze: 0  | 

Děsivé neštěstí v Tatrách a jeho ještě děsivější symbolika

Datum: 23.09.19, 19:17  |  Vyšlo v blogu: Zamyslenie nad životom....  |   Autor: smilan
Bouře, která se strhla ve čtvrtek odpoledne 22. srpna 2019 v Tatrách se stává černým dnem v jejich historii. Na slovenské straně byl usmrcen jeden člověk a několik bylo zraněno, avšak epicentrem neštěstí se stala polská strana, kde zahynuli čtyři lidé a 157 bylo zraněno.
Diskuze: 0  | 

Objasnění pojmů osobní soud a poslední soud

Datum: 27.12.19, 19:15  |  Vyšlo v blogu: Zamyslenie nad životom....  |   Autor: smilan
Tyto dva pojmy souvisí s katolickou terminologií a nejsou v zásadě nesprávné. Budeme tedy na nich budovat a podrobněji si objasníme dva nejdůležitější a nejzásadnější momenty celého našeho bytí. Avšak objasníme si je na základě poznání stavby stvoření a na základě zákonů, ve stvoření fungujících, čehož znalost žel křesťanství chybí. A proto v nesmírně zásadních pojmech, jako je osobní a poslední soud, v mnoha věcech tápe.
Diskuze: 0  | 
Oadit dle: data, etenosti, hodnocení, komentáou
Toplist