Snář: hesla písmeno Z

- Snář: hesla písmeno Z
Rubrika:  Tajemná

Snář: hesla písmeno Z

16.12.08, 12:22, autor: J.Harcová
Snář: hesla písmeno Z

 

Za někým jeti - pronásledován budeš osudem nešt'astným

Zabíjeti vepře - hostina

Zabíti někoho - dlouhý věk

Zabitého člověka viděti - strach

Zablouditi  - nesnáze

Záchod - nenadějné štěstí  tě překvapí

Záclona - zvědavost

Zadusiti se - zármutek

Záhon upravený viděti - zisk

Zahrada plná stromů a květů - radost v manželství

Zahrada pustá - brzká smrt

Zahradní dům - podpora v neštěstí

Zahradní nůž viděti - nebezpečí

Zahradnice - nepříjemné noviny

Zahradník - tvá činnost tě obohatí

Zahradnická pilka - přičinlivost

Zachrániti někoho - zdar

Zachrániti sebe - dobré časy

Zajatým býti - štěstí

Zajíce běžet viděti - veliké bohatství

Zajíců mnoho viděti - strach a bázeň

Zajíce honiti - ženění

Zajíce viděti - strach

Zajíce zastřeliti - budeš chromý a slepý

Zakázati něco - žárlivost v domácnosti

Zaklínati někoho - pronásledování

Zamčený - nevěř svým přátelům

Zámečník - falešný člověk se tebe zmocní

Zámek u dveří viděti - jistota

Zámek uraziti - potěšení

Zámek nebo hrad rozbořený viděti - dobré

Zámek na vysoké skále viděti - hodnost

Zamilovaným býti - zažiješ mnoho věcí

Zápach cítiti - svár

Zaplatiti něco - tvé myšlenky touží po bohatství a blahu

Záplatu na oděvu míti - zlé

Zapovídati někomu něco - žárlivost

Zapsati něco - bud' opatrným v každém jednání

Zármutek míti - brzy tě čeká obrat k lepšímu, veselost

Zaručiti se za někoho - škoda

Záře večerní - zdraví

Zasílati něco - dobré znamení

Zaslepenost - marné myšlenky

Záslužný kříž nositi nebo obdržeti - čest

Zasnoubiti se s jinou osobou - tvé přání se vyplní

Zastavárna, v ní býti - nouze

Zástěru viděti - jsi zamilované povahy

Zastřeliti někoho - neštěstí

Zastřelený člověk - neštěstí a nespokojenost

Zatknouti někoho neb zatknut býti - střez se svého jednání

Zatmění - dlouhá nemoc

Zatmění měsíce - svár a hašteřivost

Zatmění slunce - špatná zpráva

Ztratiti někoho - nedej se svést zlou žádostí

Závaží, závažím na váze vážiti - věrná čeled'

Závdavek - bud' opatrným při výdajích

Závět' činiti - zisk

Závoj - klam

Záviděti někomu něco - zklamání

Závist - nemoc

Závora železná - střez se před zloději

Závrat' dostati - nemoc tě očekává

Zazdívat - opatrnost druhá ctnost

Zázvor jísti - dobrota

Zázvor míti - peníze

Zázraky činiti - potupa

Zbožnost - věř a víra tvá tě uzdraví

Zbraň - čelí ti ke škodě

Zdechlina - naděje na lepší časy a dlouhý věk

Zed' bořiti - zisk

Zed' novou stavěti - svatba

Zed' velkou okolo města viděti - pronásledování

Zed' nachýlená - neštěstí

Zedníky na stavbě viděti - radost, štěstí

Zednický mistr - rozkošné chvíle se dočkáš

Zelenou petržel s kořeny trhati - z nemoci své se brzo uzdravíš

Zelená louka - dobrá naděje a štěstí

Zelený, zelená barva - dobré znamení

Zelí jísti - zdraví

Zelí krájeti - dobré

Zelí hlávkové viděti - zisk

Zem rozkopanou viděti - nebezpečí

Zem černou viděti - smutek

Zem bílou viděti - nemoc

Zem hořet viděti - štěstí

Zem vzdělávati - přičiň se a bude ti pomoženo

Zemáky sázeti nebo sbírati - namáhání

Zemáky jísti - nouze 

Zeměpis - špatných a nemilých věcí se dopátráš

Zemětřesení - nebezpečí

 Zimostráz trhati - dlouhý život

Zima a sníh - nesváry

Zimnici míti - nemoci

Zisk ve hře - dobré přátelství

Zkaziti něco - škoda

Zkoužky podnikání - čest

Zlaté knoflíky míti - nebud' lehkověrným

Zlaté peníze zvednouti - ztráta a velká škoda

Zlaté řetězy míti - úzkost

Zlatník - bohatství a štěstí

Zlato kopati - bohatství a požehnání

Zlato a stříbro míti - nedej se omámit leskem

Zloděje chytnouti - před škodou budeš chráněn

Zloději, kteří se vloupati chtějí - vláda

Zlodějka - roztržitost v každé společnosti

Zlost - dobrá zpráva

Zločince viděti nebo honiti - bud' opatrný

Zlostným býti - nepříjemnost

Z mrtvých vstáti - dočkati se lepších časů

Zmrzlinu jísti - hlad

Znamení nějaké viděti - vítězství

Známost s nějakým děvčetem si udělati - mrzutost v domácnosti

Znečištění rukou - nebezpečí

Zpěv slyšeti - dobré

Zpěvohra - mámení

Zpívati - veselost

Zpovědnice - zrada nepřítele přijde na jevo

Zpovídati se - tichá radost

Zrádce - se soudem budeš míti co dělat

Zrada - nepřátelství

Zub ztratiti - neštěstí

Zub vytržený viděti - nemoc

Zub jinému trhati - krádež

Zuby bolavé míti - starost

Zuby pěkné míti - stálé zdraví

Zvěř jakákoliv - štěstí u velkých osobností

Zvěřina - bohatým nepřízeň, chudým neštěstí

Zvěř divokou honiti - pochvala

Zvěř tučnou viděti - škoda

Zvěř hubenou - nemoc

Zvěřinec - nenadálý výjev

Zvířata divoká - čelí budoucímu neštěstí

Zvon viděti - moc dobréh, též poselství

Zvon líti - pronásledování

Zvon na poplach - sváry

Zvonice - velkomyslnost a pýcha

Zvoniti - nepřátelství a bída

 

 

 

 

 

 

 
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
1907779

RSS:
Toplist