Snář: hesla písmeno V

- Snář: hesla písmeno V
Rubrika:  Tajemná

Snář: hesla písmeno V

14.12.08, 12:17, autor: J.Harcová
Snář: hesla písmeno V

 

Vábiti k sobě děvče - přízeň

Vadtit se s druhými - potupa

Vaditi se s dětmi - nedostatek

Vajíčka z hnízda sbírati - potěšení

Vagon plný nákladu - štěstí v obchodě

Váha, nová míra a váha - dobrý obchod

Válec - přátelství

Váleti se - veselost a rozjařená mysl

Váleti se v blátě nebo ve sněhu - mrzutost

Vanu kupovati nebo vůbec ji viděti - nemoc

Vánočku jísti - hlad

Vánoční stromek - štěstí domácí

Vápno kupovati - budeš brán na zkoušku

Vápno hasiti - klevety

Varhaník - dobré poselství

Varhany hrát slyšeti - škoda

Vařečky míti nebo kupovati - nepokoj

Vaření - starost a bída

Vařiti něco - mrzutost v domácnosti

Vařiti hrách s kroupami - námluvy

Vavřínové listí - zdar

Vavřínový věnec - odměna

Vaz zlomiti - nebezpečí

Vázu s květinami míti - rozmnožené bohatství

Vázu rozbíti - přítele nebo přítelkyni ztratíš

Vážiti maso, peníze za vážení - na cti utrhání

Včely viděti - nouze a oheň

Včelami být popíchán - střez se svých nepřátel

Včelí roj viděti - nemoc

Včelám med vybírati - rozmnožené bohatství

Včely mrtvé viděti - starost

Večernici jasnou viděti - mocná naděje

Večeře - dobrou zprávu o někom obdržíš

Večeře Páně - požehnání a čest

Vejce - znamení k výhře

Mnoho vajec viděti - starost

Vejce vařiti - domácí klevety

Velblouda viděti - hašteřivost

Velikonoce slaviti - smutek

Velitel vojenský - bázeň

Velká voda, na velké vodě plavati - radost

Velký pták - nebezpečí

Velrybu viděti - zisk

Velrybu pronásledovati - útisky

Velrybu loviti - neštěstí v domácnosti

Venkov, stěhovati se na venkov - daleká cesta

Venkovan - pracovitý život

Venkovský mladík nebo děvče - štěstí a blahobyt

Věno obdzžeti - sňatek

Věnec na hlavě míti - svatba

Věnec karafiátový míti - dobré

Věnec bílý viděti - nepokoj

Věnec myrtový viděti - smutek

Věnec zelený viděti - pohřeb milého nebo milenky

Věnce víti - potěšení

Vepře viděti - štěstí

Vepřové maso jísti - hanba, též nemoc

Veselé poselství obdržeti - nemoc, smrt

Veselost - nenávist

Vesnice - namáhavé živobytí

Vesnici hořet viděti - daleká pout'

Vesnická hospoda - mírnost

Veš - bohatství

Veš v košili nalézti a zabíti - velký nepokoj

Veverka - štěstí v sňatku, požehnání na dětech

Veverku zabíti - nehoda

Věčnost - štěstí

Vědro piva dostati - blahobyt

Vědro rozbité viděti - ztráta

Vějíř nositi - nevěrnost

Věrnost, věrným býti - žárlivost

Věřitel - nepříjemná návštěva

Věřitelka - klevety

Věřiti někomu něco - nestálost

Verše dělati - nenávist

Věštec - zneuznání

Větrný mlýn viděti - dobré

Vězení tmavé viděti - nesnáz

Věž viděti - štěstí

Na věž stoupati - čest

Vysoká věž - dlouhý věk a milý život

Věž bořiti - povýšení stavu

Věž hořící viděti - úraz

Vidle hnojné nésti - zármutek

Vikýř - naděje

Víno bílé viděti - odpuštění

Víno červené viděti - potěšení

Víno kupovati - dobrá pověst

Víno píti - radost

Víno prodávati - zle

Vinný ocet píti - nemocnému naděje

Visací zámek na dveřích viděti - jistota

Visící svícen v pokoji viděti - ostýchavost

Vítězství slaviti - přemožení nepřátl

Vítr, zdá-li se že se utišil - v každém případě štěstí

Bouřlivý vítr - neštěstí

Vybírati něco - nehoda

Vybíti někomu - nepokojný život

Východ slunce viděti - štěstí a dobrá novina

Výdělek míti - neštěstí při ohni

Vyhořelý dům - radost

Výhra v loterii - záhuba

Výhra v jiné hře - dobré přátelství

Vyjeti v kočáře - štěstí

Vykládati na krám cokoli - dobrý obchod

Vylíčiti světnici - změna postavení

Vymésti světnici - pýcha

Vypáliti stavení, vesnici nebo město - ztráta

Vypravovati něco - mnoho práce

Vyslechnouti někoho - nepokoj

Vysvléknouti se z oděvu - nepokoj

V košili choditi - žárlivost

Vysoká hora - nebezpečí tě očekává

Výstavu viděti - neukojitelná žádost

Vystoupiti na schody neb cokoli jiného - zneuctění

Vláčeti pole - dluhy

Vladaře viděti - snížení

Vládnouti - chudoba

Vlas, roste-li na dlani - nic dobrého

Vlasy bílé míti nebo na jiném viděti - radost

Vlasy dlouhé - čelí vysokému postavení

Vlasy krátké - chudoba

Vlasy olejem mazati - zdraví

Vlasy své rozčesávati - nemoc

Vlasy ostříhati - hoře a veliké soužení

Vlasy pkně učesané - štěstí

Vlásenku nositi - ostuda, též ztráta peněz

Vlast opustiti - ztráta majetku

Vlaštovčí hnízdo strhnouti - potupa

Vlaštovky viděti - starost

Vlčí jáma - nebezpečí

Vlka viděti - nesnáz

Vlka honiti - boj

Vlka v domě míti - zloděj

Vlka lapiti - nepřízeň

Vlna nebo vlněné zboží a šat - pohodlný život

Vlnu přísti - važ si malého, abys docílil vyššího stupně

Vlnobití na moři viděti - oheň v domě

Vlny mořské viděti - zisk

Vloupiti se někam - škoda

Vnitřnosti své viděti - nemoc, také smrt

Vnitřnosti vařiti - starost

Vnitřní bolesti - neštěstí

Voda, vedle vody jíti - zamilovanému jest dobrým znamením, ženatému a vdovci nepříjemnosti

Voda jasná a tichá - znamení velkého štěstí

Voda kalná a bouřlivá - nemoc

V čisté vodě se koupati - zdraví

Vodu v kotli vařit viděti - nebezpečí

Vodu rozvodněnou viděti - neštěstí

Vodu sladkou píti - nedostatek

Vodu nabírati - dopíditi se nějaké noviny

Vodou svěcenou se kropiti - žal

Vodnatelnost - velká nemoc tě očekává

Vodní had - nemoc štastně přetrpíš

Vodní muž - vyhledáváš mnohé nepříjemné věci

Vodní pták - neštěstí

Vodopád viděti  - procházka

Vodovod viděti - starosti

Voják - budeš veselým

Vojáka viděti - čest

Vojáka bojovat viděti - těžká práce

Vojna na moři - radost

Vojnu vésti - přemožení nepřítele

Vojnu v poli viděti - hádka

Vojsko viděti - protivenství

Voly kupovati - blahobyt

Voly porážeti - bohatství

Voly ležící viděti - zisk

Voly pást viděti - dobré znamení

Voly hubené viděti - neúroda

Volů velké stádo viděti - velká láce

Vor, na něm jezditi - svatba

Voskový sloupec - dobrá předsevzetí

Vous, zdá-li se někomu že je oholen - ztráta

Vous, je-li delší než obyčejně - rozmnožení bohatství

Vous černý míti nebo viděti - výhra ve hře

Vous pod nosem míti - namáhání a těžká práce

Vous ostříhaný - neštěstí a škoda v domácnosti

Vous sám ostříhati - hašteřivost

Vozku viděti - neštěstí

Vozku, s ním jeti - radost v každém podniku

Vozík pro děti - rozkošné chvíle

Vrabce viděti nebo chytati - neštěstí

Vrabce pískat slyšeti - klevety

Vrabce na domě sedícího viděti - svár

Vránu ve snu viděti - rychlé pořízení

Vránu chytnouti - nepokoj

Vrána bílá - nedostatek

Vrány krákající slyšeti - zlé noviny

Vran mnoho viděti - nebezpečí

Vraní oči - bud' opatrným v každém ohledu

Vraní vejce sbírati - zisk

Vraníka viděti - smutek

Vrásky viděti nebo míti - krása

Vrata nová - návštěva

Vraždu spáchati - dlouhý věk

Vražedník - nešt'astné jednání

Vrbové proutí řezati - bolest

Vrbové stroma viděti - zármutek

Vrhnouti - lehká nemoc

Vrch vysoký viděti - potěšení

Vrch zelený viděti - užitek

Vrch prokopávati - nález

S vrchu dolů jíti - urážka

Vrchnost - pronásledování

Vrták - nebezpečí života

Vřed míti - nečistota

Vši na hlavě hledati - chudoba

Vší málo viděti - obdržíš peníze

Vůně, čichati k něčemu - radost

Vůz na seno - čelí bohatství

Vůz pohřební - smutek

Vzbouření viděti - pře

Vzkříšení z mrtvých - zlepšení tvých poměrů

Vyhlídka krásná - štěstí

Východ slunce - veselost, též obrat k lepší budoucnosti

Vychovatel - starost

Výplata - přátelstvo

Výprask nebo vyhazov - překážka

Výra viděti - úzkost

Výroční trh, na něm býti - vydání

Vyučovati něčemu - pozvání

Vzteklý pes, vzteklým psem kousnut býti - nebezpečí života

 

 

 
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
2806681

RSS:
Toplist