Snář: hesla písmeno T

- Snář: hesla písmeno T
Rubrika:  Tajemná

Snář: hesla písmeno T

12.12.08, 17:02, autor: J.Harcová
Snář: hesla písmeno T

 

Tabáčnice, s ní rozprávěti - klevety a mrzutost

Tabáčník - čest

Tabák kouřiti - peníze zbytečně vydáváš

Tabák šňupavý - dotíravá známost

Tabatěrka - šetř pro budoucnost

Tabák šňupati - mrzutost

Tábor vojenský viděti - vojna

Tabule - radost

Tabulka k počítání - rozmysli si vše dobře dříve, než co učiníš

Tahací harmoniku, na ni hráti - veselost

Talíř viděti - dobré obchody

Talíř rozbíti - nespokojenost manželská následkem nouze

Tančiti lehce a hezky - dobrý zdar

Taneční mistr - zábavy

Telata - veselé živobytí v budoucnosti

Telecí hlava - útěcha v bolestech

Telecí nohy viděti - nemoc, která tě zastihne bude záhy odstraněna

Telecí pečeni jísti - tvé přání se brzy vyplní

Tělo lidské - zdraví

Tělo poraněné míti - chvála

Tělocvikem se tužiti - zdraví

Tma - zdlouhavá nemoc

Teploměr - kolísání tvého štěstí

Terč - bud' opatrným a v krátkosti dojdeš svého cíle

Tesař - své štěstí si zakopáváš

Testament - každému jest dobrým znamením a št'astnou budoucností

Těhotnou ženu viděti - zármutek

Těhotnou býti - nemoc

Těsto mísiti - dar obdržíš

Tchoře viděti nebo chytati - podvod, faleš

Tchoře zabíti - zloděj

Tiskárnu viděti - nespokojenost

Tygra viděti - nepřítel ti chce škodit

Tykev sázeti - zklamané naděje

Tyranem býti - neštěstí

Tkadlec - dobré přátelství

Tkáti - tvá pilnost nebude náležitě odměněna

Tlačenice, v ní býti - hádka, mrzutost

Topiti se pod ledem - škoda v obchodě dle nebezpečí utonutí

Topol vysoký viděti - štěstí

Tlustého člověka viděti - velká radost

Továrnu viděti - zdar a štěstí

Továrník - radostné poselství

Trápiti se - radostné sejití se s někým

Trávu sekati - statek

Trávu viděti - veselost

Tresku jísti - nemoc

Trest uděliti - nemáš čisté svědomí

Trh - trápení

Na trhu prodávati - nové přátelství

Trn zabodnouti si do nohy - nemoc

Trnový keř viděti - úraz

Trnovou korunu míti - dlouhé trápení

Trouba na pečení - spokojenost v domácnosti

Troubení slyšeti - nebezpečí

Trubka lovecká - veselá společnost

Trpaslík - nepatrný člověk hledí ti uškodit

Trůn viděti - čest

Truhláře viděti - prospěch

Třásti se - zármutek

Třesení země cítiti - nebezpečí

Třešně jísti - nepokoj

Třešně černé jísti - žalost

Tuláka viděti - nestálost

Tulipány trhati - pýcha

Tulipány sázeti - hezkou paní dostaneš

Tulipány viděti - do hezkého děvčete se zsmiluješ, jež však lásku nezná

Tůně - bohatství

Turecko - tvé jmění se rozplyne

Tvaroh jísti - úmrtí

Tvarůžky koupiti - ošklivost

Tvář černou v zrcadle spatřiti - pád

Tvář svou ve vodě viděti - čest

Tvář míti zahalenou - poselství

Tvář svou černou viděti - soudy

 

 

 

 
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
1907776

RSS:
Toplist