Snář: hesla písmeno S

- Snář: hesla písmeno S
Rubrika:  Tajemná

Snář: hesla písmeno S

12.12.08, 08:05, autor: J.Harcová
Snář: hesla písmeno S

 

Sáček na peníze míti - hlavní výhra

Sadem procházeti - bohatství

Sádlo kupovati nebo prodávati - štěstí v lásce

Sádlo převářeti - nemoc

Sál k tančení, v něm se procházeti - mrzutost

Salámy - máš nepředložené žádosti

Salát jísti - velká nemoc

Salát v zahradě trhati - máš větší společnost

Samici králičí míti - štěstí

Samovražda - snášej neštěstí své, které tě potkati může, trpělivě

Sáně, při špatném počasí na nich jezditi - nebezpečí života

Sardele jísti - nepříjemné zprávy

Saze smetati - sprost' se chyb svých

Sázeti rostliny - máš věrného přítele

Sbírati něco - tvá píle bude odměněna

Schody viděti - slavnost

Po schodech nahoru jíti - vypátrání jisté věci

Po schodech dolů jíti - věrnost

Schovávati se před nepřítelem - nedůvěra

Sedlák, který peníze má - dlouhý život

Sedláka orat viděti - přičinlivost

Sedláka s kosou na rameni viděti - hojný užitek

Sedlo viděti - dar

Sekera - dobrá vyhlídka

Sele jísti nebo viděti - zisk

Selské děvče viděti - štěstí

Semeno jakékoli - velké namáhání

Seno - důležitá událost

Seno na louce sušiti - št'astná budoucnost

Na seně spáti - stálé zdraví

Sesli kupovati - nemoc

Sestru svou viděti - návštěva

Silnici viděti - štěstí v cizině

Sirky zapalovati - zamilovanost

Sirotčinec viděti - úmrtí v domě

Sirotka viděti - zisk

Sirotkem býti - ochrana

Sirotkem se viděti - zastání přítele

Síru zapalovati - nebezpečí

Síti obilí - velký prospěch

Síto - ztráta

Syna svého oženiti - nemoc v domě míti

Syna svého zabíti - potěšení velké míti

Sýr, syreček - velké štěstí

Sýr jísti - zisku z obchodu nabudeš

Syrové maso jísti - náhlá nemoc

Schůzi přítomen býti - zdar

Skáceti vůz - nebezpečí

Skákati, přeskakovati něco - starost

Skála, na ni jíti - velké namáhání

Ze skály sestupovati - velké štěstí

Skleněné věci viděti - nepokoj

Sklep, do sklepa jíti - štěstí

Ve sklepě spáti - chudoba

Sklep viděti - nemoc

Skobu zatloukati - známost

Skopce viděti - zisk

Skokana viděti - klevety

Skříně kupovati - zlepšení žití

Skřipec nositi - hodnost

Skvosty nositi - dluhy

Sláma - omyl ti uškodí

Slámou dobytek krmiti - drahota

Slaměný klobouk na hlavě nositi - svobodným zábavné cestování

Slaneček - brzo odcestuješ do daleké krajiny

Slaninu jísti nebo krájeti - smrt nějakého známého

Slavíka tlouci slyšeti nebo jej viděti - štěstí

Slepce viděti - zbavíš se dobrých přátel

Slepého viděti - lidumilnost

Slepým býti - smrt, také oklamání

Slepic mnoho viděti - velký výběr v lásce

Slezinu jísti - pomluvy

Slib učiniti - strast

Slimák - daremné namáhání

Slinu polykati - podvod

Slívy trhati - nemoc

Slona viděti - zisk a čest

Slona tančit viděti - podvod

Slonů mnoho viděti - radost

Sloup viděti - trest

Sluch ztratiti - nouze

Slunce vycházet viděti - štěstí a dobré noviny

Slunce zacházet viděti - jest opak toho

Slunečnici viděti - tvá horoucí láska nebude opětována

Slzy ronoti - nepříjemnost

Smáti se - rychlý obrat

Smetanu píti - štěstí

Smír učiniti - dobré

Smrad cítiti - nepříjemnost

Smrk, strom viděti - ztráta

Smrt viděti - zármutek bližního

Smrt, mluví-li na tebe - nemilé věci k očekávání

Smůla - překážka a nedorozumění

Smůla hořící - bolest

Smuteční oděv míti - zármutek

Smuteční vrbu viděti - ztráta

Snář čísti - vyplněné přání

Snědá barva - velké přátelství

Snídaně - chudoba

sníh na cestě navátý - velký zármutek

Sníh na horách viděti - budoucí užitek

Do sněhu pršet viděti - domácí mrzutost

Socha - hrůzné poselství tě očekává

Soka viděti - svár

Sokola viděti - zisk

Sopku viděti - úzkost

Souboj - cestu důležitou máš před sebou

Sovu létající viděti - ztráta

Spadnouti z výšky - ztráta

Spadnouti do studny - neštěstí

Spálený dům viděti - radostné poselství

Spaní tvrdé míti - cesta

Splav, po splavě choditi - velká radost

Ze splavu do vody spadnout a neutopiti se - vítězství

Spor o něčem vésti - špatná budoucnost

Spřežení bílé - výhra

Srdce viděti - láska přítele

Srdce mrtvého viděti . nemoc

Srdce poraněné míti - loučení

Srdce jísti - neštěstí

Srnu viděti - dobrodružství

Srp - škoda

Stádo dobytka - blahobyt

Stáj viděti - zámožnost

Stavení - bezstarostné stáří

Stehno viděti - hanba

Stěhovati se - špatná pověst

Stěnu bíliti - smrt

Stín vlastní viděti - nemoc

Stráň slézati - opatrnost

Straku viděti - rouhání

Strašidlo bílé oblečené viděti - radost a štěstí

Strom zelený viděti - čelí ku cti a bohatství

Strom suchý sekati - neštěstí a škoda

Strom plný květu - radost

Stromy obvazovati - svatba

Stromořadí stinné - příjemné sousedství

Střelbu slyšeti - protivenství

Střepy sbírati - slzy

Střeva práti - veselé živobytí

Stříkačku viděti - trápení

Studně hluboké s čistou vodou - bohatství

Studni kopati - chudoba

Do dtudně spadnouti - starosti a hoře

Stůl viděti - hodování strojiti

Stůl psací, do něho nahlédnouti - nález peněz

Stůl prostřený viděti - hanba tě očekává

Stvoření nerozumné mluviti slyšeti - pomlouvání usnášet

Sukni ženskou na sobě míti - hanba

Sukni modrou na své ženě viděti - smrt

Sukni ženskou stratiti - škoda na statku

Sůl viděti a sní se obírati - protivenství

Svatbu vystrojiti - škodu utrpíš

Svatého ve snu spatřiti - velká radost

Svatého v oblacích spatřiti - trest tě očekává

Svatého líbati - dobré svědomí míti

Svatojánskou mušku viděti - krádež

Světlo v domě velké viděti - čest obdržíš

Světlo hasiti - hájení tvé vlastní cti

Světlo zdaleka viděti - falešný přítel

Světlo zapáliti - povýšení dosáhnout

Světlo hořet viděti - peníze obdržíš

Světlo nositi - velký zisk budeš mít

Svíce zhasnouti - nepokoj v domě

 

 

 
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
1907772

RSS:
Toplist