Snář: hesla písmeno R

- Snář: hesla písmeno R
Rubrika:  Tajemná

Snář: hesla písmeno R

11.12.08, 18:35, autor: J.Harcová
Snář: hesla písmeno R

 

Rabína viděi - štěstí

Ráčata chytati - naděje ve štěstí

Radlici polámanou míti - zlost

Radost míti - hašteřivost

Radu dát někomu - obtíže při práci

Ráj, v ráji býti - velká radost

Rajská jablka jísti - nedej se omámit

Raka červeného z díry vylézt vyděti - chybný skutek

Raketu stoupat viděti - budeš k rodinným zábavám přizván

Raketu pouštěti - nevážíš si dobrého

Rakev viděti - oklamání

Raky chytati - hojné štěstí

Raky viděti - štěstí na cestách

Rákos - neduh mezi přáteli

Rám, rámeček - ješitnost a chlouba

Rámě své vlastní velké míti - hádka

Rámě malé - chut' k práci

Rámě jiného velké viděti - přátelství

Rámě jiného malé viděti - nenávist

Rána na těle - dožiješ se mrzutých okamžiků

Raněného viděti - dobré znamení

Ránu z děla slyšeti - nepřátelé se blíží

Ras, pohodný - přebytek a bohatství

Rašpli viděti - zasnoubení

Ratolest zelenou viděti - tvé poměry se zlepší

Recept obdržeti - brzké uzdravení nemocnému

Rejže mnoho pytlů viděti - škoda

Rejži jísti - dobré manželství

Rejži zelenou viděti - úroda

Rendlík, kastrol jakýkoli - zisk

Republika - budeš svobodomyslným

Rezidence - všelijakým závadám jsi vystaven

Rez - tvoji nepřátelé plesávají nad tebou

Rodiče své zemříti viděti - statek a peníze

Rodiče zabité viděti - štěstí

S rodiči mluviti - radost a velké štěstí

Rodiče své staré viděti - dlouhý věk

Roh na hlavě viděti růst - zlé

Roh ztratiti - nic dobrého

Rohatým se viděti - očekává tě nenadále něco zlého

Rohy míti - ženské oklamání

Rohožku kupovati - štěstí

Roj včel spatřiti - nemoc

Roj včel nad domovem viděti - oheň

Rolníka viděti - úroda

Ropuchu viděti - úzkost

Rosa - útěcha v neštěstí

Rosou choditi - láska

Rosničku chytiti - radost v rodině

Rostliny sázeti - naděje

Rovina - radost a štěstí

Roucho drahé míti - radost

Rouch své ztratiti - škoda

Rozcestí - rozpakyRozdávat někomu něco - nouze

Rozhlednu viděti - tajné přání

Z rozhledny hleděti - vysokomyslnost

Rozinky - bolest a starost

Rozkaz dávati - úřad

Rozparek - bláhovost

Rozpustilým býti - dopouštíš se nemravnosti

Rozsudek slyšeti - nesnáze

Roztrhané kalhoty míti - hanba

Rozvedené manželství - pomluva

Rožeň k pečení - stálé neštěstí

Ruce čisté míti - velké štěstí

Ruce nečisté míti - podezření

Ruce opuchlé míti - nesnášenlivost

Ruce v studené vodě míti - veselost

Ruce ztratiti - smrt otce nebo matky

Ruce líbati - podlezením domůžeš se toho, po čem toužíš

Rukávy dlouhé - čest

Rukávy krátké - hanba

Rukávy úzké - zábava

Rukávy široké - zlost

Rum píti - společnost

Ruměnec na tváři viděti - pokora

Růženec - smutek, zlé časy

Růženec se modliti - nedostatek

Růži viděti v pravém čase - dobré znamení

Růži viděti, kdy ještě nekvete - špatné případy

Růži červenou viděti - horoucí láska

Růži utrhnouti - milence nebo milostného

Růži obdržeti - v dobré upomínce zůstati

Růži zvadlou viděti - nestálá láska

Růži někomu darovati - dobrá úvaha a způsobilost

Růžové poupě viděti - odhalení milého předmětu

Růžový keř s mnoha růžemi viděti - rozmnožení rodiny

Rvačka, rváti se - nepokojné časy

Rybářský trh - netečnost

Rybí kost - tvá ješitnost přinese ti značného užitku

Rybička zlatá - radost

Rybu mořskou viděti - strach

Ryby vařiti nebo smažiti - št'astné manželství

Ryby jísti - radost

Rybník viděti - peníze a dobrá pověst

Rychlým býti - rada v nouzi

Rýmu velkou míti - nepříjemnost

Rysa viděti - nepřátelství

Rytíře viděti - povýšení

Rytířem se viděti - velká radost

Rytířská hra - radost ve společnostech

Rytířský zámek viděti nebo v něm bydleti - vzácnou návštěvu zdaleka obdržíš

 

 

 

 

 
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
2308897

RSS:
Toplist