Snář: hesla písmeno P

- Snář: hesla písmeno P
Rubrika:  Tajemná

Snář: hesla písmeno P

11.12.08, 17:24, autor: J.Harcová
Snář: hesla písmeno P

 

Paběrkovat ovoce po sklízení - dosáhneš hojného jmění

Padavky jísti nebo sbírati - nehoda

Padoucha viděti - zlé znamení

Palác knížecí viděti - budeš ve svém štěstí příliš vysokomyslným

Pálenku píti - radostná zpráva

Pálenkou se opíti - velká mrzutost

Pálit něco viděti - radost

Palma - čestné místo

Památku nositi - ztráta

Pánev kupovati - dobrá budoucnost

Paní krásnou vidí-li muž - radost a štěstí

Paní líbati - zisk

Pán velký - čest

Pán mladý - bud' skromný

Pán tlustý - blahobyt

Pannu políbiti - faleš

Pannu viděti - veselost

Pannu pojiti - radost

Pannu viděti s krásnými dlouhými vlasy - zdraví a bohatství

Pannu starou viděti - škoda

Pannu modliti se viděti - dobré časy

Panoš - píle, spěch

Pantofel viděti - ty nejsi pánem v domě

Papeže viděti neb s ním mluviti - veselost a štěstí

Papír vidět dělati - dobré využitkování tvých vědomostí

Papír bílý - odhalení nevinnosti

Papouška viděti - pomluvy

Paprika - mrzutost

Paprsek sluneční viděti - přemnožení nepřítele

Párati - velká radost tě očekává

Paruku nositi - faleš a lest

Pařez velký viděti - nepokoj

Paštiku jísti - bez práce se nedomůžeš blahobytu

Patu u nohy viděti - cesta nedaleká

Pavlač, stojíš-li na ní - shledání se milujících osob

Pavouka z domu nésti - neštěstí

Pavouka na sobě míti - radostné věci

Pavouka zabíjeti - dobře

Pavučin mnoho viděti - zármutek v domácnosti

Pekaře nebo pekařský krám viděti - radostné věci

Peklo viděti, hořící - zármutek

Peří bílé sbírati - zisk

Peří lítat viděti - velká žalost

Pěna - nestálost v lásce

Peníze najíti - škoda

Peníze stratiti - špatný obchod

Peníze platiti - mzda za pilnost

Peníze počítati - nastávající vydání

Pěnkavy viděti, zpívání slyšeti - radostné poselství v lásce

Pepř - trpkou pravdu slyšeti

Pepř jísti - pronásledování

Pergamen - dobré obchody dělati, též ukazuje to na dědictví

Perník kupovati - mrzutost

Perlet' - zlých časů se dožíti

Perly viděti - radost

Perly kupovati - starost

Perly prodávati - utrhání

Péro, jím psáti - se soudními osobami co činiti míti

Perořízek - překvapení 

Peroutka, s ní mésti - nebezpečí blahobytu milujících

Pes - věrné přátelství dostati

Pes pestrý - mnoho známých obdržeti

Pes štěkající - nejsi vítán

Petrklíč trhati - štěstí v loterii

Petržel zelená - budeš nemocen

Petržel síti - žebrota

Pevnost viděti - neštěstí

Plot zelený viděti - neštěstí

Plot, přes něj lézti - překážky přemoci

Plovati - k cíli přijíti

Pluh voděti - dobrá rada

Plukovníka viděti nebo s ním mluviti - zapletené řízení do pořádku přivésti

Pnouti se rostliny viděti - rozmnožení rodiny

Pocestného potkati - novota

Počet vypsati - obchody činiti

Počtář - potřebnost a bída

Podezření míti - tvá důvěra k sobě samému opouští tě

Podkova - dobrá zpráva

Podkovu nalézti - blahobyt

Podmáslí viděti nebo píti - sedlákovi dobro, jinému škoda

Podnožku míti - věrná láska

Podobiznu vlastní viděti - neštěstí

Podvazek nalézti - štěstí v lásce

Pohlavek dáti - různice

Pohovku viděti - odpočinek

Pohrabáč viděti - sváry

Pohrabáč kupovati - starost o domácnost

Pohřební nosiče viděti - smutek

Pohřeb nepřítele - dostane se ti nového

Pochodeň - dopátráš se brzy tajemství

Pochodeň rozsvěcovati - štěstí

Pochoutka, pamlsek - rychle k cíli svých přání přijíti

Pokání činiti - útrapy zakoušeti

Poklad v malém nalézti - bohatství

Poklad velký viděti - starost a ztráta života

Poklad kopati - neštěstí

Poklad shromážditi - nepokoj

Pokladnu viděti otevřenou - dluhy

Pokladníka viděti nebo jím býti - pocta

Poklony činiti - malé protivenství

Poklop na střeše, je-li nový - dlouhý život

Poklop strhnout viděti - nemoc

Pokoj krásně zařízený a osvětlený viděti - slavnosti a dobré daření v obchodu

Pokrývače na střeše viděti - čest a sláva

Pole vzdělané - dobrá naděje

Pole ladem ležící - špatné časy

Políben býti - smutek

Políbiti někoho - žalost

Policii viděti - do sporu zapleten býti 

Poštou psaní obdržeti, poštu viděti - splnění tvých přání

Pot - nemocným uzdravení, jiným nemoc

Potah koňský - štěstí

Potkany viděti - hanba

Potok plný vody viděti - zrada

Potopiti se - svými věřiteli budeš utiskován

Poušt' viděti - nouze

Poustevníka viděti - starost

Pouta míti - zlé časy

Pout' konati - změna bydliště

Povidla jísti nebo vařiti - nepříjemnost

Požár viděti . chudoba též sváry a křik

Prach - přemýšlením něčeho docílíš

Práce, pracovati - nepřátelství

Přísahati nebo přísahu slyšeti - do procesů zapleten býti, velké dědictví učiniti

Prsty ztratiti - trest za tvé zločiny

Pršeti viděti - požehnaný rok

Prsten zlatý najíti - štěstí

Prsten železný - práce

Prsten ztratiti - neštěstí

Prsten vzíti jinému - smělost

Prsten dáti - bolest

Prsten obdržeti - provdati se, oženiti se

Prsten najít - dar

Prsty krásné míti - čest a sláva

Psa a kočku viděti - svár

Psa drážditi - do nebezpečí přijíti

Psa výti slyšeti - nebezpečí a úzkost

Psa vzteklého viděti - těžká nemoc

Psí maso jísti - nedůvěřivost

Psa stříhati - velká ztráta

Psací nářadí míti - nebezpečí předejíti

Psaní obdržeti - starost

Psaní psáti - milujícím upevnění jejich lásky

Psaní roztrhané viděti - cti ublížení

Psaní pečetiti - tajnosti míti

Psáti - dobré zprávy obdržeti

Pstruhy ve vodě viděti - štěstí

Pstruhy chytati - zisk v loterii

Pšenici síti nebo míti - dobré

Pšenici žíti - velký užitek

Pštros - ve svých podnikáních překaženo míti

Pštrosí péro - milý ti brzy radostné oznámení učiní

Ptačí domek - měnění bytu

Ptačí hnízdo - nenávist zakusíš

Ptáka černého viděti - rozvaž, co počínáš

Ptáka chytati - neznámý host

Ptáka ztratiti - nebezpečí tě čeká

Ptáka lapati - marný strach

Ptáky mladé zříti - dobré přátelství

Ptákem se viděti - potěchu budeš míti

Pytlů mnoho viděti naplněných - zámožnost

Pytel velký - dobrá vyhlídka

Pytel prázdný - zlé časy

Pytel s penězy najíti - velká starost

Pytláky viděti - štěstí na cestě

 

 
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
2308855

RSS:
Toplist