Snář: hesla písmeno O

- Snář: hesla písmeno O
Rubrika:  Tajemná

Snář: hesla písmeno O

10.12.08, 20:57, autor: J.Harcová
Snář: hesla písmeno O

 

Občerstven býti jídlem a pitím - nenadálý dar

Obdarovati koho - vyhlídka na dobré příjmy

Obejmout rodiče neb příbuzné - shledání a štěstí

Obejmout někoho - štěstí

Oběšence viděti - obohacení

Oběšen se viděti - čest a chválu si získati

Obchod vésti - zdar v podnikání

Obilí zelené voděti - veselost

Obilí kupovati - zkáza na zboží

Obilí prodávati - nedostatek

Obilí síti - škoda v domě

Obilí sekati - dobrý výsledek

Obilí zralé spatřiti - velké bohatství

Oblak černý - zármutek

Oblak červený - noviny

Oblaka bouřlivá - strach

Oblaka pěkná - dlouhý život nebo povýšení

Obličej pěkný viděti - čest

Obličej žlutý - smrt

Obličej bez nosu - potupu

Obličej bledý - nemoc

Obličej svůj krvavý - těžkost

Obloha modrá - naděje

Obloha červená - smrt

Obloha zamračená - beznadějnost

Obora na zvěř - neočekávaný výsledek

Obra viděti - dobrý zdar počinu

Obraz viděti - dobré

Obraz dělati - pokoj

Obraz líbati - těžkost

Oddavky v kostele - zármutek

Oddavky slaviti - zármutek

Oděv míti černý - úřad

Oděv míti modrý  pád

Oděv míti zelený - naděje

Oheň hořet viděti - poklad

Oheň na domě - štěstí v obchodě

Oheň na nebi - nemilost

Oheň daleko - láska

Ohněm se popáliti - škoda

Ohnivá záře - ochrana před neštěstím

Ohnivá koule - nebezpečí tě čeká

Ohnivý sloup - velké neštěstí

Okno velké - dobré pořízení

Okno malé - nezdar

Okurky - čelí k veliké lásce

Opici viděti - nepřátelství

Opici mluviti slyšeti - podvod

Opici zabíti - nepřítele přemoci

Opuchnutí hlavy - nemoc

Opuchnutí jiného údu - nebezpečí k úrazu přijíti

Orati na poli - velká radost

Orla viděti - dobře

Orla v domě míti - důstojenství

Orla na hlavě míti - smrt

Orla letícího spatřiti - ztráta úřadu

Ořechy trhati - užitek

Ořechy louskati nebo jísti - přemůžeš ty, kdož ti zle chtějí učiniti

Ořechový strom s ořechy viděti - hádka

Oslů mnoho viděti - štěstí

Ostrov viděti - smrt blízkého přítele

Ostříže viděti - nebezpečí nebo úraz

Ostříhán se viděti - posměch

Ošiditi někoho - odhalíš nějaký podvod

Otep něčeho - práce

Otloukati něco - ztráta jmění

Otráviti někoho - nebezpečí

Otráviti sebe - blížící se neštěstí

Otce nemocna viděti - zármutek

Otce zemřelého míti - starost

Ovčí stádo uzříti - bohatství

Ovoce jísti - dlouhý život

Ovoce hořké jísti - nezdraví

Oves viděti - chudoba

 

 

 

 

 
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
1907786

RSS:
Toplist