Snář: hesla písmeno M

- Snář: hesla písmeno M
Rubrika:  Tajemná

Snář: hesla písmeno M

10.12.08, 18:32, autor: J.Harcová
Snář: hesla písmeno M

 

Macechu mrtvou viděti - zisk

Máslo tlouci - rozmnožení statku

Máslo kupovati - škoda

Máslo jísti - dobrá věc

Maso vůbec jísti - neduhy

Mastiti tělo své - nemoc

Mastiti hlavu čímsi - slavnost

Maštal viděti - obveselení

Maškary viděti - úklady a pokušení

Mateřídouška vonná - dobrá naděje

Matku svou viděti - dobrá zpráva

S matkou mluviti - dlouhý věk

Matku ztratiti - radost

Mazanec jísti - dlouhé zdraví

Mech viděti nebo trhati - chudoba

Měchy viděti - nepřízeň

Meč míti - povýšení

Meč pokrvácený viděti - nenávist

Meč zlomiti - smělost

Meč rezavý z pochvy vytrhnouti - škoda

Mečem koho zabíti - smrt nepřítele

Mečíř - svůdnictví

Měděné peníze dostati - psota

Med jísti - při každé věci úspěch

Med z úlu vybírati - úroda

Medvěda viděti - utrhání na cti

Medvěda tančiti viděti - hádka

Medvěd chytá-li tě - zle

Mýdlo kupovati - škoda na zboží

Melouny zelené jísti - novina

Melouny zralé - neduh

Melouny viděti v zahradě - škoda

Meruňky viděti - dobré vdavky

Měřiti něco - velký uitek

Měšec na peníze viděti prázdný - nouze

Měšec plný viděti - bohatství a hodnost

Měsíc jasně svítící - škoda

Měsíc temný - špatné znamení

Měsíc s kruhem viděti - klamné naděje

Milovati koho - čest

Milenku krásnou a bohatou dostati - otcova nebo matčina smrt

Ministrem býti neb munistra viděti - dobré

Mísu míti - chvála a dostatek

Mísu rozbíti - mrzutost

Míti se studniční vodou - sprostíš se starostí 

Míti se říční vodou - dobré

Mydliti prádlo - klevety

Myrta - láska

Myslivce střílet viděti - lehkomyslnost

Myslivcem býti - být milován od jediné osoby

Myslivnu viděti - radost a zdraví

Myši běhat viděti - drahota

Myší mnoho - neštěstí

Myši vůbec - přemnožení nepřátel

Mládence spatřiti - práce

Mladého člověka viděti - láska

Mladým se státi - zlá věc

Mléko viděti - štěstí a požehnání

Mléko píti - zdraví

Mlhu viděti - nemoc

Mlha hustá - lež

Mlha řídká - zlá vůle

 

 
 • Helena 27.06.17, 12:57

  Rozbalit 1. Černý dopis a milencova manželka

 • Helena

  Co to znamená když jsem obdržela černý dopis a viděla manželku mého milence

 • Helena 27.06.17, 12:59

  Rozbalit 2. Černý dopis a manželka milence

 • Helena

  Co to znamená díky za odpověď

 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
1907803

RSS:
Toplist