Snář: hesla písmeno CH

- Snář: hesla písmeno CH
Rubrika:  Tajemná

Snář: hesla písmeno CH

10.12.08, 14:46, autor: J.Harcová
Snář: hesla písmeno CH

 

Chalupu o samotě stojící viděti - opuštěn od svých přátel budeš

Chasu v hospodě sedící - veselost

Chladno ve světnici - očekávej menší nemoc

Chlap pacholek, velký, silný - nespoléhej na přátele

Chlapce hrát viděti - rozluštění nějaké pochybnosti

Chlapce se prát viděti - hašteřivost, také nesnáze v obchodě

Chlapce procházet se viděti - radost

Chléb bílý jísti - dobrý počinek

Chléb viděti - zármutek

Chléb péci - dostatek práce

Chléb teplý jísti - radost

Chléb od jiného dostati - ztráta jmění

Chlév - znamená úzkost a smutek

Chlípnost sám páchati nebo jiného viděti - nespokojený život

Chlup kočky nebo jiného zvířete viděti - žal, soužení

Chlupatým býti - posměch

Chmel na chmelnici - bohatství a blahobyt

Chodbou úzkou, tmavou choditi - různice, též smrt

Choditi o dřevěné noze - změna postavení

Choditi po ledě, který se rozpouští - daremná věc a trápení tě nemine

Choditi po střeše - velká nemoc

Choditi nebo procházeti se s nebožtíkem - jest naděje na lepší časy a docílení dávno žádaných přání

Chomout na sobě míti - budeš míti z nepatrné věci veliký posměch

Chrám zbořený viděti - srdce tvé pocítí velkých starostí

Chrám stavěti viděti - zisk

Chrapot velký míti - užitek

Chrástí sbírati - nouze

Chrástí na vůz nakládati - nepřátelství

Chromého muže neb ženu viděti neb chromým býti - bída a nesnáze

Chroustů mnoho viděti létati - ztráta

Chrousty chytati - protivenství předcházeti

Chrpu na poli kvetoucí viděti - naděje na hojnou úrodu

Chrpu trhati a jí se zdobiti - žal

Chrta viděti - uslyšíš novinu

Chrta honiti - zmizelé štěstí

Chřest jísti - radost

Chřest sázeti - výdělek

Chřtán jakéhokoliv dobytka viděti - uspokojení tvých přání

Chváliti někoho - získati si dobrého přítele

 

 

 
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
1907818

RSS:
Toplist