Snář: hesla písmeno H

- Snář: hesla písmeno H
Rubrika:  Tajemná

Snář: hesla písmeno H

10.12.08, 13:25, autor: J.Harcová
Snář: hesla písmeno H

 

Habrový strom - bud' opatrný na své věci

Hádati se, hádka - nespokojená budoucnost

Hádající se ženštiny viděti - dlouhé mrzutosti

Had, chce-li tě uštknouti - nemoc

Hada svíjejícího viděti - žalář

Hada mrtvého viděti - zisk

Hada na kusy rozsekati - bohatství

Hada na stromě viděti - pokuta nebo velké oklamání

Hada na své ženě viděti - porodí syna

Hada přemoci - zahanbíš své nepřátele

Hada syčet slyšeti - smíříš se se svým nepřítelem

Hada ve vodě viděti - střez se zlých společností

Hada vidíš-li nataženého přes cestu - nemoc a překážka v obchodě

Hada maso jísti - rozmnožení statku

Hady viděti - nepřízniví nepřátelé

Hájek zelený viděti - radost

Hájkem se procházeti - štěstí v lásce

Hajný - nevěř vše, co ti kdo vypravuje

Hák železný ve zdi zaražený viděti - budeš okraden

Harlekýna viděti - následkem dlouhé chvíle ztropíš bláznovství

Harmonika, na ni hráti - veselost

Hašteřiti se s někým - vítězství

Havrana kolem hlavy létati viděti - tvá neb přítele tvého smrt

Havrana krákati slyšeti - dobrá novina

Havrana lítat viděti - klevety a neštěstí

Házeti něčím - budeš zneuctěn ve společnosti

Hazuku oblékati - svatba

Hedvábné roucho míti - pád

Hedvábí žluté - žárlivost

Hedvábí modré - hanba

Hedvábí červené - neštěstí

Hedvábí roztrhati - nabídnutým štěstím opovrhnout

Hejtmana viděti - zneuctění a chudoba

Helmu na hlavě míti - změna stavu

Herce nebo herečku viděti - dobrodružství

Heřmánek píti - zdraví

Hlad míti - spořivost a pomocí její nabyté jmění

Hlas neznámý slyšeti - chvála lidí

Hlava tvá, je-li podobná koňské - nic dobrého

Hlava uražená nebo st'atá - ztráta dobrého přítele

Hlaveň ručnice nebo bambitky viděti - nebezpečí

Hliněné nádobí viděti - hněv

Hlínou tvář svou mazati - přívětivost

Hlínu kopati - velký příjem míti

Hlínu nebo bláto viděti - nemoc, ale také zisk však pouze těm, kteří s ní pracují

Hluchým býti - nepoznáš svého štěstí

Hluk slyšeti - nepřízeň

Hluk tropiti - mrzutost

Hmyzu mnoho viděti - hřích

Hnát, hlavní kost nohy člověka - smrt dítěte

Hnát zvířete - špatný obchod

Hněv - spoléháš se mnoho na své zdraví

Hnidy v hlavě míti - mrzutosti

Hnidy česati - nemoc

Hnízdo ptačí s mlád'aty viděti - velká radost domácí

Hnízdo ptačí viděti - rozmar

Hnojiti zahradu - bohatství

Hnojnou jámu obcházeti - zámožnost

Hnůj - lacino

Hnůj viděti nebo nakládati - dlouhou službu máš k očekávání

Hnůj na pole vézti - krádež

Ve hnoji se váleti - veselé časy

Hoblík - své štěstí stejnoměrně zužitkuješ

Hodinář - obdržíš namáhavou práci

Hodiny bíti slyšeti - změna

Hodiny ve světnici viděti - ztráta

Hocha viděti - veselost

Holiče viděti, s ním mluviti - škoda

Holiti si bradu - radost

Holubů mnoho viděti - bohatství

Honba na zvěř, na honbu jíti - obžaloba

Honícího psa viděti - nabýti cizího statku

Hořčici jísti - smutek s pláčem

Horníka viděti - nemilá návštěva

Horu bořiti se viděti - žalost, smutek

Horu viděti- čest

Na horu jíti - starost

S hory jíti - čelí k nepříležitostem

Horu zelenou viděti - hojnost vína

Hospodu venkovskou viděti - hádka, nestřídmost

Hospodský, hospodská - povážlivé stáří

Hosta v domě míti - závist

Hostem býti - hlad

Hostina - přepjatost a přebytek

Houby jísti - marné očekávání nějaké radosti

Houby v lese sbírati - uchýlení se z pravé cesty

Houpačka - pálí tě dobré bydlo

Housenky lézt viděti - krádež

Housle, na housle hráti - domácí zárutek

Housle viděti - váda

Zdá-li se, že na housle hráti slyšíš - svornost

Houštím se prodírati - štěstí, radost

Hovězí maso jísti - dobrou radu si vždy předlož

Hrabati na louce - touha po štěstí

Hrách rostoucí viděti - dobrá pověst

Hrách sázeti - velká starost

Hrách syrový jísti - neduh

Hrách viděti nemoc

Hračky - zábava, radost

Hrad viděti - nenadějný dar

Hrad dobýti - pomoc v nouzi

Hrad starý viděti - zapomenuté události přijdou ti na mysl

Hranici dříví viděti - ukončení tvých bolestí

Hranici dříví hořící viděti - křiky

Hrát si s dětmi - domácí štěstí

Hráti si s pannou - zármutek

Hráti v karty - mrzutosti

Hráti v kuželky - škoda

Hráti v loterii - obdržíš zřídka kdy potěšitelnou zprávu

Hráti v kostky - ztráta majetku

Hrazda, na ní se houpati - nebezpečí

Hrb viděti - štěstí

Hrbatého člověka viděti, neb s ním mluviti - obdržíš mnoho peněz

Hrdlička - věrnost manželská

Hrdličku cukrovati slyšeti - milostný dopis

Hrdlo podřezané míti - ztráta

Hrnčíř - smrt, neštěstí

Hrnec - nepříjemná věc

Hrnec noční - pohodlná budoucnost tě nemine

Hrobaře viděti - návštěva lékaře

Hrobku stavěti - nemoc, nouze

Hrobní nápis čísti - velké soužení tě očekává

Hromobití slyšeti - dobré poselství

Hru jakoukoli viděti - smrt nebo velká nemoc

Hroudu viděti - smrt přítele

Hrušky zralé trhati - veselost

Hrůzu míti - přítel lstivý

Hrůzou se třásti - nemoc krátká, ale nemilá

Hřbitov otevřený viděti - brzké shledání s přáteli

Hřebce bílého viděti - falešný přítel nalézá se ve tvé společnosti

Hřebce černého viděti - neštěstí

Hřebce s kobylou viděti - svatba ve známosti

Hřebce s hříbětem viděti - ovdovíš

Hřebce běhati viděti - št'astné manželství

Hubu plnou míti - blahobyt

Hubu bolavou míti - velké nepříjemnosti

Hubičku od mladé ženy dostati - štěstí a bohatství

Hubičku od staré báby dostati - dlouhé mrzutosti

Hudbu se zpěvem slyšeti - útěcha v nesnázi

Hůl dlouhou míti - putování

Husy na vodě plout viděti - daleká cesta

Husu viděti - čest

Husu péci - radost

Husu jísti - užitek

Husu létat viděti - cesta za dědictvím

Hvězdy na nebi jasné - rozkoš

Hvězdy na nebi zasmušilé - smutek

Hvězdu kometu viděti - nepokoj, úzkost

Hvozdem se prodírati - škoda

Hyenu divokou viděti - jistá škoda

Hyenou napaden býti - nepřátelé tě ohrožují

 

 

 

 

 
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
1907822

RSS:
Toplist