Snář: hesla písmeno B

- Snář: hesla písmeno B
Rubrika:  Tajemná

Snář: hesla písmeno B

09.12.08, 18:32, autor: J.Harcová
Snář: hesla písmeno B

 

Babičku vnuka chovající viděti - rodinná radost

Babička - nemusíš mít obavy, jsi pod dobrou ochranou

Bába porodní - nemoc, také i ztráta života

Bábu u těhotné viděti - dlouhá nemoc

Bačkory viděti - radost

Bahno před sebou viděti - nemoc

Bahno - pokud nepřestaneš myslet na malichernosti, klesneš ještě hlouběji

Balkón - nezastáváš takové místo, na jaké by jsi patřil

Bál, býti na bále - dědictví

Balet - falešný přítel

Balíček pryč odesílati nebo zahazovati - ztráta přítele

Balon viděti - marné naděje, zklamání

Bankovky dostati - ztráta

Barák roztrhaný viděti - dobrá naděje

Barchet kupovati - brzká změna

Barvu červenou viděti - radost

Barvu zelenou viděti - zahanbení

Barvu bílou viděti - nevinnost

Barvu modrou viděti - bol, zármutek

Barvíře jít viděti - radost

Barvíře v domě míti - dlouhé mrzutosti

Barviti sukno - hojný užitek

Basa, na basu hráti - chudoba

Basa - chceš aby lidé měli s tebou soucit, ale sám máš srdce z kamene

Báseň přednášet, slyšeti - blahobyt

Báti se - zle tomu, kdo nezná proč se bojí

Báti se Boha - dobré

Báti se ženy - domácí sváry

Báti se pána - poctivost

Bavlnu bílou nalézti - bohatství

Bavlnu červenou nalézti - nemoc

Bavlnu přísti - cestování v dalekých krajinách

Bazalku kvést viděti - radost a zdraví

Bazalku síti - zármutek

Baziliška viděti - získáš nového přítele

Bažanta chytnouti - nová láska se v tvé srdce vloudí

Bažanta jísti - čest

Bažanta zabitého viděti - ztráta dobrého přítele

Bednu prázdnou obdržeti - mrzutost

Bednu odesílati - dar

Běhati o závod - velká tělesná námaha

Berana běžícího viděti - radost

Berana odřeného viděti - smrt

Berana černého viděti - tvoje tvrdohlavost jest příčinou špatného života

Beránka nalézti - počestnou manželku dostati

Berla biskupská - čest

Berla, o berle choditi - škoda

Berlu žebráckou nalézti - neštěstí

Bez - pozdravení nemocného

Běžeti a dosáhnouti cíle - zdravému dobrý účinek

Běžeti před zvířetem - tvůj nepřítel jest na blízku

Bibli viděti neb v ní čísti - užitek

Bič viděti - bude na cti utrháno

Bidlo na věšení prádla neb k jiné potřebě - zdlouhavému procesu jdeš vstříc

Bílek z vejce píti - budeš obdarován

Biskupa při službách božích viděti - dobrá novina

Biskupa vůbec viděti - proces

Bít někoho - pomluva

Bíti svoji manželku - nevěra

Bíti se s cizími lidmi - pokuta

Bitvu vojenskou viděti - potěšení

Bitva námořní - nestálost v lásce

Býka běžet viděti - pronásledování

Byliny ny louce  neb v zahradě viděti - boží požehnání

Byliny sbírati - zdraví

Bláto v rouchu míti - žalost

Bláto v městě nebo na poli - zlá novina, nepohoda

Blázna mluviti slyšeti - zklamání

Bláznem se viděti - dlouhý život k očekávání

Bláznovu ženštinu spatřiti - sváry

Blázinec viděti neb v něm se nacházeti - velké neštěstí

Blecha na těle nebo oděvu - štěstí

Blechy chytati - nepokoj

Od blech pokousán býti - bohatství

Blechy skákat viděti - pěkné počasí

Blýskání viděti - zisk, štěstí

Blesk zastihne-li tě - velká starost

Blizna- starost a nouze

Blížence viděti - radost

Blouditi na cestě - velká starost

Blumy jísti - pomíjející nemoc

Bobek kozí viděti - nepatrná starost

Bobky kozí sbírati - spořivostí dojdeš štěstí

Bobky kozí jísti - soužení

Bobkový list - čeká tě příznivá změna

Bobra zabíti - hněv

Boby jísti - neduhy na těle

Bochník chleba malý viděti - drahota

Bochník chleba kupovati - bída

Bodlák na cestě neb na poli - špatná úroda

Boha chváliti - dobré znamení

Boha viděti, s ním mluvit nebo mluvit slyšet - štěstí

Bohaté lidi viděti nebo s nimi obcovati - zdařilé vykonání tvých věcí

Bohatým býti neb se viděti - záhuba

Bohatnouti ponenáhlu - hněv v krátkém čase

Bohatství - nehoda ve vodě

Bohoslužba - pokoj mysle

Boj, z něho utéci - radost

Boji přítomen bíti - smíření

Bolest na jiném pozorovati - nehodu št'astně přemoci

Bolest na sobě cítiti - nepřízeň

Bolení hlavy nebo břicha míti - nemoc

Borovice viděti - radost

Borůvky jísti - zrazená láska

Borůvky na keři viděti - naděje v slast

Bosou nohou běhati - neočekávané štěstí

Boudu psí viděti - od tvých nepřátel budeš ponížen

Bouřku slyšeti - vítězství nad tvými nepřáteli a dobré poselství

Boule na těle míti - nepřítel

Boty obnovené míti - radost

Bradavice míti - zlost, hanba

Bradu holou míti - starost

Bradu zrzavou míti - faleš

Bradu ženy své viděti - posměch

Bratra umřít viděti - záhuba nepřátel

Bratra ve vodě viděti - dlouhý a št'astný život

Brejle nositi - čestné postavení

Brejle si nasazovati - změna v úřadě

Broditi se ve vodě - škoda, pláč

Brokovnici nabitou viděti - hádka ve společnosti

Brouci, štípají-li někoho - závist

Brouka viděti v zahradě - zloděj na blízku

Brusle míti, na nich jezditi - marné snažení

Břečt'an viděti - dolízavost

Břitvu koupiti nebo viděti - měj se na pozoru

Břízu v lese viděti - štěstí

Buben, bubnovat slyšeti - zlá pověst tě stihne

Burza - více pracuj méně špekuluj

Buchty jísti - dobré přátelství

Budíček slyšeti - přicházíš ke svému štěstí vždy pozdě

Byt hezký míti - bezstarostné stáří

Byt zatopený viděti - nemoc, úzkost

 

 

 

 

 

 
 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
1907797

RSS:
Toplist