Anenské slavnosti, tradice a pověry

- Anenské slavnosti, tradice a pověry
Rubrika:  Kulturní

Anenské slavnosti, tradice a pověry

25.07.22, 18:24, autor: Plavovláska
Svátek sv. Anny je jedním z nejvíce oslavovaných svátků v našem národě.

Čtenost -   Diskuze: (0
 

Křestní jméno Anna patřilo donedávna k nejčetnějším a s tím souviselo vyhrávání muzikantů Annám v den svátku, zejména zámožnějším ženám. Oblibě se těšily v 19. století anenské slavnosti ve městech, pořádané venku nebo v zahradních restauracích, s tancem, zpěvy, soutěživými hrami dětí a večerním ohňostrojem. Vzorem jim nejspíše byly proslavené anenské svátky, Annenfeste, ve Vídni.


Z dobového tisku: Už předvečer tohoto svátku vyhrávaly hudby u každého stavení, kde byly nějaké Anny, Aničky. Také na pražských trzích bylo toho dne od časného rána neobyčejně živo. Zejména bujné veselí se rozpoutalo na Uhelném trhu a ve Staroměstské tržnici. Stánky všech Ann byly vyzdobeny chvojím a pestrými kyticemi květin. Uhelným trhem prošel tradiční průvod s hudbou, který zastavil u každého stánku a zahrál majitelkám Annám tu její „zamilovanou“. Pak se šlo do tržnice, kde Aninky tančily a veselily se až do pozdního večera.


Lidová zbožnost našla ve sv. Anně typ světice, která poznala strast dlouhého čekání na dítě, a protože byly nakonec její modlitby vyslyšeny, stala se i zosobněním trpělivosti a naděje a mateřství. Den památky světice byl slaven jako poloviční svátek, a to s průvody na poutní místa, ke kaplím a sochám a zdržením se některých pracovních činností. Sv. Anna jako patronka manželů a rodiny bývá v litaniích vzývána jako „útočiště bezdětných“ a jako mocná ochránkyně žen v hodince porodu. Těhotné ženy nosívaly škapulíř s rytinou sv. Anny nebo ochranné cedulky s texty zaříkání.

 

Svatá Anna se stala ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů. 


Stará legenda, která nedovolovala se okolo svátku sv. Anny koupat praví: Okolo sv. Anny voda kvete po tři dny plné tři hodiny, které hodiny to jsou, to nikdo neví a kdo se právě koupal, dostal po těle prašivinu.
Ve Smidrech kdysi chodili pověrčiví lidé na sv. Annu před východem slunce na hřbitov, vzali tři hrstky hlíny z hrobu samovraha a přijdouce domů, rozhodili ji do všech rohů, řkouce: Dnes je sv. Anny den, všichni švábi, pojďte ven!

 
Zdroj: Tradice a zvyky
 
Profil blogu
Profil sekce "Kulturní"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:57:58

Přístupů:
1925532

RSS:
Toplist