Otravy metylalkoholem mohou být jen špičkou ledovce

- Otravy metylalkoholem mohou být jen špičkou ledovce
Rubrika:  Zdravá

Otravy metylalkoholem mohou být jen špičkou ledovce

13.09.12, 11:05, autor: Černovláska
MUDr. Petr Popov, předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně, zpracoval pro potřebu medií komentář k aktuální situaci v ČR v souvislosti s otravami metylalkoholem.

Čtenost -   Diskuze: (0
 

„Uvádí se, že aktuální počet otrav (intoxikovaných osob) i s nimi spojených závažných poškození zdraví a úmrtí je nyní v ČR nejvyšší od konce 2. světové války. V posledních letech byl počet případů otrav metylalkoholem velmi nízký, pohyboval se v řádu jednotek za rok, avšak celkový počet otrav alkoholem (tedy nejčastěji etylalkoholem) za rok čítá několik set, aniž by to vzbudilo patřičnou pozornost. Může to být strašlivá shoda okolností, ale může to být také špička ledovce, projev problému zvaného alkoholismus, resp. projev problému vyvolaného alkoholismem.“

 

Kdy a proč k otravám metylalkoholem dochází prim. Petr Popov uvádí:

        K otravě metylalkoholem může dojít nešťastnou náhodou i u člověka, který se napije výjimečně, ačkoliv pravidelně, nebo často nepije (alkoholický nápoj mu nabídne někdo, komu věří, a tudíž nemá důvod prověřovat kvalitu nabízeného nápoje).

        S větší pravděpodobností k otravě dojde u člověka, který alkohol (etylalkohol, alkoholické nápoje) konzumuje pravidelně, ve velkém množství, pije nekvalitní alkohol, alkohol neznámého původu, tedy u člověka, který pije rizikově, škodlivě, případně je na alkoholu závislý.

        V ČR je dlouhodobě a trvale vysoká spotřeba alkoholických nápojů (viz statistika WHO), počet závislých na alkoholu v ČR stoupá, zvyšuje se tedy i počet osob, které jsou rizikem otravy metylalkoholem ohrožené více.

        Závislý na alkoholu je ohrožen více pro nedostatek nebo podcenění informací o metylalkoholu: informace se k němu vůbec nedostane, dostane se k němu pozdě nebo ve formě, které nerozumí.

 

Na závislého na alkoholu je nutno pohlížet jako na člověka se zvýšeným rizikem intoxikace metylalkoholem se špatnou prognózou:

        Závislý na alkoholu bývá často (pravidelně, stále) podnapilý, či opilý, takže počáteční příznaky otravy metylalkoholem u něj mohou uniknout pozornosti, protože jsou považovány za obvyklou „obyčejnou“ opilost.

        Závislý na alkoholu se obává kontaktu s policií, zdravotníky, úředníky a dalšími „úřednímu“ osobami a aktivně se jim vyhýbá, takže pomoc v případě otravy může přijít pozdě, nebo se jí dotyčný dokonce brání.

        I v případě léčby intoxikace metylalkoholem může být závislý na alkoholu rizikovějším pacientem z těchto důvodů:

1.        Jeho celkový zdravotní stav často není dobrý.

2.        Jeho zvýšená tolerance vůči etylalkoholu (při otravě metylalkoholem jej lze použít jako lék) způsobuje, že jej metabolizuje (odbourává) rychleji a tudíž potřebuje častěji a větší dávky etylalkoholu.

 

Léčba otravy metylalkoholem je velmi nákladná, z částky za jeden den pobytu na oddělení urgentní medicíny (ARO, metabolické jednotce) stojí tolik, že by se z toho dala plně uhradit několikaměsíční odvykací léčba závislosti léčba pro několik pacientů
Prevence otravy metylalkoholem:


1.          Nepít alkohol vůbec (= absolutní jistota).

2.          Nepít alkohol neznámého původu, bez možnosti ověření původu výroby (oficiální prodejci, kolky apod.)

3.          Nepít destiláty. U piva a vína je riziko otravy metylalkoholem minimální. Zde však hrozí riziko primární otravy etylalkoholem, je-li konzumované množství piva a vína velké. Riziko představuje kombinace s destiláty a snížená ostražitost pod vlivem vypitého etylalkoholu. Podnapilý a opilý člověk snadněji vypije destilát neznámého a rizikového původu.

 

Jak postupovat při podezření na požití metylalkoholu


1.          Pokusit se získat vzorek nápoje a poskytnout jej k laboratorní toxikologické analýze.

2.          Informovat lékaře, policii, zástupce samosprávy o existenci/zdroji podezřelého alkoholického nápoje.

3.          Urychleně vyhledat lékařskou pomoc a spolupracovat při léčbě.

 

Příznaky otravy metylalkoholem

Prvními – nespecifickými - příznaky otravy bývají opilost, zánět a bolesti žaludku.

Varovné signály se objevují někdy až po 30 hodinách: poruchy zraku, slepota, křeče, po nichž následují bezvědomí a smrt.

Při současném požití s alkoholem se doba do výskytu varovných příznaků prodlužuje.

Slepota může nastat již po požití 15 ml metylalkoholu, smrt po 30 až 240 ml.

 

Co je metylalkohol


Metylalkohol (methanol) je zdraví škodlivá toxická látka, která se vyrábí průmyslově a široce se využívá (jako rozpouštědlo, palivo, přísada do nemrznoucích směsí, aj.). Metylalkohol lze zjistit v poměrně nepatrných množstvích v ovocných pálenkách. V lihu získaném z brambor, obilí nebo cukerného roztoku nebyl metylalkohol dokázán vůbec.

Bývá nejčastěji požit záměnou za alkohol (etylalkohol, etanol). Asi z 80 % se pomalu metabolizuje alkoholdehydrogenázou na formaldehyd a dále aldehyddehydrogenázou na kyselinu mravenčí. Detoxikaci kyseliny mravenčí provádí kyselina listová, jejíž detoxikační kapacita je individuálně velmi rozdílná. Při otravě dochází k těžké metabolické acidóze způsobené kyselinou mravenčí, která poškozuje také buňky oční sítnice.

Terapie: Jako antidotum (protijed) působí látky, které saturují (vysycují) alkoholdehydrogenázu. Ideálním antidotem je u nás nedostupný fomepizol (AntizolR Orphan).

Snadněji dostupný je etylalkohol, podávaný ústy pro první pomoc v množství 50 – 60 ml etylalkoholu, tj. asi 150 ml 40 % destilátu. Hladinu alkoholu je třeba udržovat na 1,0 až 1,5 promile. Proto se dále podává zpravidla kontinuálně 5 % etylalkohol v nitrožilní infuzi s pětiprocentní glukózou. Dostatečné dávky alkoholu v léčbě otravy metylalkoholem jsou však individuálně značně rozdílné.

 

 

Co je závislost na alkoholu – příznaky

1.        Silná, přemáhající touha, nebo pocit puzení užívat alkohol (craving, „bažení“)

2.        Zhoršená sebekontrola v souvislosti s pitím alkoholu (porucha sebeovládání)

3.        Somatický odvykací stav (tzv. absťák při nedostatku alkoholu, třes, nervozita, výrazný neklid, halucinace, bolesti hlavy, bušení srdce, křeče, riziko úmrtí)

4.        Zvyšování tolerance vůči účinku alkoholu (k vyvolání účinku – pocitu libosti, nebo potlačení abstinenčního stavu je někdy nutné extrémně zvyšovat dávku)

5.        Postupné zanedbávání jiných potěšení, zájmů, zálib, přátel, rodiny

6.        Pokračování v pití přes jasný důkaz škodlivých následků, a to jak zdravotních, tak společenských

Z uvedených šesti příznaků musí být u konkrétního jedince přítomny alespoň tři současně a to kontinuálně po dobu alespoň jednoho měsíce.

 


Statistika WHO

Podle údajů Světové zdravotnické organizace, které byly vydány letošního roku, je ČR stále na prvním místě ze všech zemí EU v roční spotřebě alkoholu s 16,61 litru čistého etylalkoholu na občana staršího 15 let. Do tohoto množství je započítáno 1,5 litru nelegálně získaného alkoholu.

 

ADULT PER CAPITA ALCOHOL CONSUMPTION IN THE EU,

CANDIDATE COUNTRIES, NORWAY AND SWITZERLAND (2009)

 

Country                            Total consumption (litres)              Unrecorded              (litres)

Austria                 13.00                                                         0.7

Belgium               12.00                                                         1.0

Bulgaria               11.45                                                         1.2

Croatia                12.76                                                         2.5

Cyprus                   9.53                                                         1.0

Czech Republic      16.61                                                         1.5

Denmark              12.86                                                         2.0

Estonia                 14.05                                                         0.7

Finland                 12.27                                                         2.3

France                  12.70                                                         0.4

Germany              12.87                                                         1.0

Greece                 10.55                                                         1.8

Hungary               14.15                                                         2.5

Iceland                  7.93                                                         0.4

Ireland                 12.87                                                         1.0

Italy                       9.59                                                         2.4

Latvia                                           Under review

Lithuania               13.02                                                         0.4

Luxembourg          12.76                                                         1.0

The former

Yugoslav Republic

of Macedonia          6.84                                                         2.9

Malta                     8.01                                                        0.4

Montenegro          13.02                                                         4.7

Netherlands            9.73                                                         0.5

Norway                   8.30                                                         1.6

Poland                 13.60                                                         3.0

Portugal               13.43                                                         2.0

Romania              16.30                                                         3.0

Slovakia               14.59                                                         3.0

Slovenia               15.31                                                         3.0

Spain                   13.07                                                         1.4

Sweden                  8.85                                                         1.7

Switzerland            10.76                                                         0.5

Turkey                    3.64                                                         2.2

United Kingdom      12.52                                                         1.7

EU                         12.45                                                         1.6

 

 

Převzato z

Alcohol in the European Union, Consumption, harm and policy approaches, WHO, 2012

 
 
BMI kalkulačka
BMI kalkulačka
BMI kalkulačka
BMI kalkulačka
Vaše výška:
Vaše hmotnost:
Datum:
cm
kg

Profil blogu
Profil sekce "Zdravá"
Profil blogu
Založen:
11.9.2008 9:27:46

Přístupů:
501509

RSS:
Toplist
aaaaaa