Mediace je až v 80 procentech řešených sporů efektivnější než soudní řízení

- Mediace je až v 80 procentech řešených sporů efektivnější než soudní řízení
Rubrika:  Praktická

Mediace je až v 80 procentech řešených sporů efektivnější než soudní řízení

05.09.12, 08:53, autor: Valerie
Mediace – čili zprostředkování dohody – patří k nejrychlejším, nejefektivnějším a nejlevnějším řešením sporů. Služby mediátora se dnes využívají u všech typů sporů. Předpokladem úspěšné mediace je ochota obou stran komunikovat. Mediaci lze uplatnit především v rodinných, pracovních, obchodních nebo sousedských vztazích. V 70 až 80 procentech mediovaných případů je dosaženo pro všechny zúčastněné strany přijatelné dohody.

Čtenost -   Diskuze: (0
 

„Jednou z hlavních výhod mediace je rychlost, a tedy poměrně efektivní nastolení právní jistoty. V řadě případů jde také o výrazné snížení nákladů oproti zdlouhavému soudnímu sporu. Náklady na mediaci jsou individuální, liší se vždy podle náročnosti řešené situace. Výše odměny mediátora může být odvozena od charakteru sporu, například od finančních a majetkových možností obou stran. Je obvyklé, že náklady spojené s mediací si strany sporu rozdělí rovným dílem,“ popsal Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.Mediace je neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Existuje řada sporů, při kterých je vhodnějším způsobem řešení právě mediace. Například: v Česku se v loňském roce rozvedlo 28 100 manželství, jak vyplývá z průzkumu Českého statistického úřadu. Pro většinu párů by bylo oproti soudnímu řízení vhodnější využití služeb mediátora.„Zkušenosti ukazují, že mediační proces umožňuje stranám přicházet s výrazně  účinnějšími a kreativnějšími řešeními dané situace než například soud. Protože na dohodě pracovaly obě strany za pomoci vyškoleného odborníka – mediátora, je dohoda reálná, věcná, perspektivní a odráží možnosti a přání obou stran,“ vysvětlila Elena Mašková, předsedkyně Asociace mediátorů České republiky.Délka mediace je individuální.  Sezení může trvat jednu hodinu, ale také několik po sobě jdoucích dní. Zejména u rozvodu jde i o zvolení správné strategie, zda uskutečnit jedno dlouhé jednání, kde se mohou kumulovat konfliktní situace nebo více kratších jednání. Vždy však platí, že kterákoli ze stran může mediaci z vlastní vůle kdykoli ukončit.„Odměna mediátora za provádění mediace je zásadně smluvní. Dá se předpokládat, že strany, které se mediací budou snažit vyhnout soudnímu řízení, budou usilovat o sjednání nižší odměny, než by stálo řízení před soudem. Při úspěšné mediaci strany dosáhnou dohody, takže účastníci nezažijí pocit prohry jako při soudním jednání, což může zachovat korektní vztahy a spolupráci do budoucna,“ dodal Pavel Fráňa.

 
Zdroj: www.hjf.cz
 
Profil blogu
Profil sekce "Praktická"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:57:46

Přístupů:
419111

RSS:
Toplist
aaaaaa