Horoskop: Čokoláda, charakter a sex

- Horoskop: Čokoláda, charakter a sex
Rubrika:  Tajemná

Horoskop: Čokoláda, charakter a sex

18.02.21, 00:00, autor: Plavovláska
Jací že jste v sexu se dá usoudit podle toho, jakou máte rádi čokoládu. Nevěříte? Věřte :)

Čtenost -   Diskuze: (1
 

Vycházela jsem z práce badatelů z univerzity East Anglia, která pojednává o vztahu čokoláda X lidský charakter. Ale jejich výsledky jsou velmi nepřesné, neodborné a povrchní. Když si řádně prohlédnete, kam zařadili konzumenty tří základních druhů čokolád (hořké, mléčné a bílé), zjistíte, že veškerá populace pojídačů čokolády jsou buďto stydlínové, nebo provozovatelé orgií.

Výsledek badatelů z východní Anglie by vlastně znamenal, že každý kdo konzumuje čokoládu je současně nenormální. Protože si troufám řící, že většina lidí není stydlivá ani perverzní. Většina je něco mezi tím. Rozhodla jsem se své teoretické úvahy prakticky dokázat.

A zde předkládám výsledky své usilovné, roky trvající, vědecké práce. Pracovala jsem však výhradně se vzorky čokolád, které jsou dostupné na českém trhu a se vzorky populace téže národnosti. Výsledky tedy mohou být mírně zkreslené. Myslím si však, že i tento vvýzkum je postačující.

 

Mléčná čokoláda:
Ti co upřednostňují čokoládu mléčnou, mívají velké ideály a jejich přirozená snaha po dokonalosti je nutí k tomu, aby si stavěli vysoké požadavky jak na sebe, tak na své okolí. Ale jejich myšlenky a cíle mohou být někdy příliš utopické. Když zjistí, že se zmýlili, jen velmi těžko se smiřují s porážkou. Je nemyslitelné je donutit, aby jednali proti svému přesvědčení. Hlavním motivem v jejich práci nebudou peníze, ale pocit seberealizace, entuziasmus a cit pro spravedlnost (jsou schopni pro dobrou věc nemálo obětovat a nastavit svůj vlastní krk). Ale měli by být méně důvěřiví k ostatním lidem, kteří je mohou zneužívat. Bývají velmi milováni, ale jejich city jsou jen zřídkakdy silné. Jsou poněkud zdrženliví a jen velmi neradi o svých citech hovoří. Není lehké s nimi žít, protože jsou velmi nároční, ale zato věrní, oddaní a spolehliví.

Sex: Dávájí přednost citlivému a něžnému milování s nezkušeným  partnerem před ostříleným svůdcem/svůdkyní používající tvrdší praktiky a vulgárnosti. Dokáží se ale i hodně přizpůsobit, nesmí se však jednat o extravagance.

 

Hořká čokoláda:
Hořkočokoládníci jsou obdařeni osobním kouzlem, bystrostí a dokáží rychle chápat podstatné v mezilidských vztazích. Vždy umí velmi dobře uplatnit vše, čemu se naučili. Jsou obdařeni předvídavostí, intuicí a přitažlivostí. Jsou praktičtí a dobře si dovedou zorganizovat své úkoly. Bývají první, kdo objeví a vytěží z nových možností, přičemž obvykle nezapomínají na svoje vlastní zájmy. S oblibou se zabývají vytvářením věcí, které jsou užitečné. Smysl pro krásu se v nich pojí s tvůrčím nadáním. Do každé činnosti se vrhají s nadšením a s důvěrou ve své schopnosti, ale někdy mohou postrádat trpělivost. Pokud se jim něco nepodaří, jednají podrážděně až zlostně, ale jejich emoce netrvají dlouho. Do značné míry jsou ovlivněni prostředím, v němž se nacházejí, a lidmi, kteří je obklopují. Nezištně vyhovují cizím přáním a vždy přijdou na pomoc, když je to zapotřebí. Také ostatní lidé jim důvěřují a pomáhají. Jsou to vnitřně silní lidé, kteří dokáží nést problémy a starosti bez zbytečné sebelítosti. Dokonalou harmonii a vyzrálost pociťují mezi 40. - 50. rokem života. Úspěch i peníze jsou pro ně důležité, ale na druhé straně potřebují pocítit obdiv a uznání. Tito velcí bojovníci jsou schopni velké lásky. Manželství je může hodně ovlivnit, proto by měli být opatrní při výběru partnera.

Sex: Milování s nimi je buď hvězdné nebe rozkoší, nebo hříšné peklo zvrácených praktik. Dokáží se milovat v jakékoli poloze s nejedním orgasmem. Jejich hlavní zbraní a cestou k orgasmům je jazyk.

 

Bílá čokoláda:
Jsou mnohostranně nadaní a charakterizuje je klidná a trpělivá povaha. Mají v sobě hlubokou sílu a vůli. Váží si poklidného, jistého okolí a lpí na minulosti. Velmi rychle se orientují v každé situaci, jsou poměrně dobře přizpůsobiví a dobře přístupní všem novinkám, které se objeví. Rychle se rozhodují a spoléhají více na vlastní dojmy a pocity než na zkušenosti a rady jiných. V práci jsou velmi přesní a spolehliví. Jejich touha po vědění je značná, mohou se zdát velmi vzdělaní, ale většinou jsou tyto znalosti značně povrchní. Jen vyjímečně podléhají pesimismu a beznaději. I když se jim nedaří a zdá se, že je všechno ztraceno, dokáží zmobilizovat svoji sílu a vůli.  Milují svůj domov a svoji rodinu. Bývají oddaní a věrní, jsou starostliví vůči svým dětem i ke starším rodinným příslušníkům, bez pocitu, že se obětují. Jsou to přirozeně veselí, vtipní a společenští lidé. Mají nesmírně vyvinutý smysl pro umění a mnoho z nich je mezi aktivními umělci, a to od architektů po herce a zpěváky.

Sex: Nikdy nemyslí jen na sebe a své uspokojení, ale chce dosáhnout dokonalého orgasmu společně se svým partnerem. Rádi střídají polohy a rychlosti milování. Dokáží se přizpůsobit a dokáží i panovat.

 

Čokoládové náhražky:
Mají vrozenou snahu uplatnit se, seberealizovat a být středem zájmu. Bývají vynalézaví, zvídaví, energičtí a obratní. Mají vynikající paměť a jejich doménou je hromadění znalostí. Rádi hovoří či diskutují, ale na konkrétní a konečné závěry nekladou příliš velký důraz. Jsou pracovití, někdy chtějí stihnout mnoho věcí najednou a výsledek je potom samozřejmě diskutabilní. Jejich chybou je, že se málokdy zamyslí nad situací, než se do něčeho pustí, a spontánně jednají. Také postrádají trpělivost. Chtějí dokázat více, než jsou schopni, a někdy se pouští do projektů, jež jsou nad jejich síly. Často na ně ze všech stran doléhá nebezpečí, že se nesoustředí a že své cíle ztratí z očí. Nejsou příliš diskrétními a důvěrnými přáteli, odkrytá tajemství rádi zveřejňují. V lásce jsou velmi vynalézaví, ale provází je nestálost. Ne náhodou se stává, že dlouho milují dva partnery najednou, aniž by měl některý z nich podezření. Čím později uzavřou sňatek, tím větší je pravděpodobnost, že bude delší doba jeho trvání.

Sex: Při sexu mají neskutečnou výdrž a tu požadují i po svém partnerovi. Pokud je však jejich vášeň málo nasycena, nezdráhají se ukájet sami. Rádi používají sexuální pomůcky.

 

Čokoláda mléčná s oříšky:
Patří k nejproduktivnějším lidem. Jsou ochotni obětovat své vlastní zájmy, aby mohli plnit svěřené úkoly. V povaze těchto lidí je zodpovědnost, přesnost, ale někdy mohou být příliš úzkostní a skeptičtí. Věří ve své schopnosti, mají bystrý úsudek, cit pro mezilidské vztahy a těchto vlastností chytře využívají ke svým cílům. Nejsou schopni dát volný průběh spontánnosti a mají sklon odporovat všemu, co se neslučuje s jejich představami pořádku a očekáváními. Někdy mohou působit hloubavě a tajemně. Při těchto náladách jsou vůči ostatním nedůvěřiví, podezíraví, ale přesto nikdy nejsou bez přátel a vlivu. Jejich dobrosrdečná snaha druhým pomáhat je může přivést do nebezpečí, že budou ostatními zneužíváni. Hůře než jiní lidé snášejí přílišnou psychickou a fyzickou námahu, která může mít za následek vážné zdravotní problémy. Tito lidé mají vlastnosti dobrých ekonomů, je mezi nimi hodně matematiků, bankéřů či právníků. Ve společnosti jsou spíše ostýchaví a málokdy se odváží dát najevo své opravdové pocity. Když se zamilují, jejich city jsou velmi hluboké a silné, ale snaží se je většinou zakrývat, mají sklon ke zdrženlivosti a cudnosti. Pokud jsou upřímně milováni, jsou nevýslovně šťastní.

Sex: Vášnivé líbání je jejich hlavní zbraní. Dokáží líbat až k šílenství a pak  prostě strhají šaty a jdou do toho. Milují síťované punčochy, erotické prádlo a podvazky.

 

Čokoláda hořká s mandlemi:
Hořčí a s mandlemi jsou spolehliví, svědomití, zdrženliví a rezervovaní. Jsou to romantičtí, klidní, skromní a trpěliví jedinci, kteří bytostně touží po harmonickém životě, ale v hloubi duše jsou pesimisté. Jsou velmi důvěřiví, a to i po mnohých urážkách a nezdarech. Víc než cokoliv jiného se musí naučit vidět lidi takové, jací jsou. Jejich velkou chybou je nedostatek uvědomění si vlastní síly, a to zvláště v mezilidských vztazích. Tito lidé by se měli naučit žít více v realitě, než-li ve svých vysněných představách. Ač patří spíše k neprůbojným a nesmělým, jsou velmi inteligentní a dost chytří na to, aby uměli nasbírané zkušenosti dobře zhodnotit. Bývají založením spíše konzervativní, jsou nesmírně pilní a pracovití, ale ne vždy je to dovede k blahobytu. Při řešení pracovních úkolů a problémů potřebují nezbytně určitý čas na rozmyšlenou, nesmí se na ně spěchat. Neměli by si volit povolání, která jsou psychicky velmi náročná, protože snadno mohou podlehnout stresům. Také časté cestování jim moc nesvědčí, neboť narušuje jejich rovnováhu a může se negativně podepsat i na jejich zdraví. V partnerském vztahu se jen málokdy uvolní, neustále mají strach ze zklamání. Jsou ale ideálními, něžnými a vášnivými partnera, pokud cítí, že jsou opravdu milováni.  Ženy i muži lpí na svém domově a jsou skvělými a obětavými rodiči.

Sex: Co se sexu týče, mají ho velmi rádi.  Bohužel to neznamená, že by byli sexuální přeborníci. Rádi dobývají a loví nové oběti. A právě ten lov je pro něj zajímavější než samotný akt s ulovenou obětí. Ve skutečnosti je sex s nimi nudný.

 

Čokoláda s oříšky a ovocem:
Jsou to inteligentní, bystří lidé s perspektivním uvažováním a aktivním myšlením. Charakterizuje je také originalita a tvrdošíjnost. Jsou nesmírně zvídaví až zvědaví, a pokud je něco zajímá, nebudou litovat žádné námahy, aby se dozvěděli to, co potřebují. Jejich snaha po dokonalosti je nutí klást si vysoké požadavky na sebe i na ostatní. Mají velké ideály, a proto se nikdy nezabývají malichernými věcmi. Snášejí dobře námahu a dovedou čelit nebezpečí. Je velmi těžké u těchto lidí odhadnout předem, jak budou reagovat. Jsou zdatní v zaměstnání, ale i v každodenním životě, mají talent rozpoznat každou vhodnou příležitost. Zajímají se o vše, co je záhadné a skryté, mají sklony k mystice. Jejich velkou slabostí je horší přizpůsobivost. Jsou to jedinci stvoření pro vedoucí funkce, kde sice budou náročnými šéfy, ale podřízenými budou velmi oblíbeni.  Jsou silné osobnosti, které dokáží mistrně maskovat své pocity, třeba žárlivost nebo závist. Pokud jde o lásku, bývají velmi milováni, ačkoliv sami doopravdy milují jen zřídka. Neznají proto hoře lásky, svoje oběti nechávají většinou zcela nelítostně v zoufalství.

Sex: Asi je neuslyšíte hlasitě vzdychat vzrušením, ale zato vás dokáží uspokojit několikrát za sebou. Když se bez ostychu vyjádříte co chcete, máte zaručenou vášnivou noc plnou orgasmů. Milují orální sex.

 

Višně v čokoládě:
Višňičky mají skvělé pozorovací schopnosti a vyvinutý telepatický smysl. Charakterizuje je také silná vůle, vitalita, vytrvalost, velkorysost a tvořivost. Tito lidé o sobě zpravidla nemají žádné pochybnosti, protože důvěřují svým schopnostem a kvalitám. K cíli volí nekratší cestu. Mají dar rychlých reakcí a i v těžkých situacích uplatňují svůj vrozený a neomylný instinkt a postřeh. Jejich nedostatkem je málo shovívavosti, fanfarónství a přílišná autoritativnost. Tito lidé rádi ovládají ostatní lidi, a to ve smyslu materiálním i duchovním. Umí říkat pravé věci v pravou chvíli. Dokáží zdolat všechny překážky a jít vytrvale za svým cílem. Jejich přirozená důstojnost a sebevědomí je předurčuje pro významné a reprezentativní funkce. Nejsou ani v práci či v lásce jednoduchými partnery. Sotva se dokáží vyrovnat s omezením jakéhokoliv druhu, ke svému životu potřebují co největší prostor. Jejich milostné city jsou silné, ale o to se hůře vyrovnávají se zklamáním. Nejvíce trpí, když jsou osamělí. Ne vždy mívají šťastná manželství, neboť mají značné majetnické sklony a jsou žárliví.

Sex: Při souloži jsou agresivní a snad i neukojitelní. Chtějí se milovat pořád a neustále chtějí slyšet lichotky o sobě a své vášni. Ve skutečnosti nejsou příliš obratní, ale to jim nikdy nesmíte říct. Jejich vášní je latex.

 

Věnováno Mirunovi z lásky, protože znám jeho nezkrotnou zálibu v různých horoskopech a podobných nesmyslech, kterými soudný člověk pohrdá :)

 

 
Zdroj: wild duck 2011
  • OczxRUmn 11.08.10, 09:19

    Rozbalit 1. YqJTAdEgXWbMzEWIT

  • OczxRUmn

    HLHgvY <a href="http://eckxggzcerop.com/">eckxggzcerop</a>, [url=http://wxtybhknbfil.com/]wxtybhknbfil[/url], [link=http://fcnblzdxgtkf.com/]fcnblzdxgtkf[/link], http://uoblmsmmwhmp.com/

 
Profil blogu
Profil sekce "Tajemná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:16

Přístupů:
1615785

RSS:
Toplist
aaaaaa